1. Kwaliteitsbedrijven
Om een goed gespreide portefeuille samen te stellen van sterke, wereldwijde opererende multinationals tegen een waardering van zo'n 12 x de winst is geen kunst.

2. Waardeloos
Een zeer pessimistische aanname : 20% van de multinationals gaat binnen afzienbare tijd ten onder dus zijn deze dan waardeloos en gaat Bank Puilaetco Dewaay ervan uit dat deze bedrijven nooit dividend hebben uitgekeerd. Voor de resterende multinationals gaan de analisten van de bank uit van een jaarlijkse omzetgroei van 4%, wat behoorlijk lijkt maar fors minder dan in het verleden. Van echte omzetgroei is dan eigenlijk helemaal geen sprake. Tot 4% komt men namelijk al snel door enkel inflatie en bevolkingsgroei.

3. Winst in 3-en gedeeld
Veronderstel dat 1/3 van de winst door de multinationals geherinvesteerd wordt. Zo conservatief als Bank Puilaetco Dewaay is gaat men ervan uit dat al deze investeringen mislukken waardoor de geherinvesteerde winsten geen enkele extra waarde creëren, wat opnieuw duidt op een uiterst conservatieve aanname.
Verder veronderstelt Bank Puilaetco Dewaay dat het volgende deel van de winst -eveneens 1/3- gebruikt wordt om eigen aandelen in te kopen (populair tegenwoordig). In combinatie met een omzetgroei van 4% impliceert dit een winst per aandeel die op jaarbasis een +/- 7 % stijgt.

Hiervan uitgaand dat die 7% stijging van de winst per aandeel de winst van de multinationals over 10 jaar 1,57 € (tgo 1 € op heden) bedraagt en waar Bank Puilaetco Dewaay al rekening heeft gehouden met de vrij extreme aanname dat 20% van de multinationals zeer snel "kopje onder" ging.

Voor het laatste deel van de winst -eveneens 1/3- veronderstelt Bank Puilaetco Dewaay dat dit als dividend wordt uitgekeerd. Dit levert bij een investering van 12 € de komende 10 jaar 3,68 € aan dividenden op, wederom rekening gehouden met het wegvallen van 20% van de multinationals.

4. Somber sentiment houdt aan ...
En of het allemaal nog niet zwart genoeg is, gaat Bank Puilaetco Dewaay er ook nog eens vanuit dat het huidige sombere sentiment gewoon aanhoudt. De analisten van de bank veronderstellen dat de waarderingen van 's werelds sterkste bedrijven over 10 jaar zefls nog wat gedaald zijn tot zo'n 10 x de winst.

De winst van 1,57 € is daarmee op de beurs over 10 jaar 15,70 € waard. Voor het totale resultaat mag u uiteraard de ontvangen dividenden (3,68 €) daar nog bij optellen. Een investering van 12 € zou daarmee in 10 jaar groeien tot 19,38 €, ofwel een jaarrendement van +/- 5%.

In het geschetste, erg sombere aandelenscenario levert het gespreid beleggen in multinationals het komende decennium toch nog een mogelijk (en redelijk) rendement van 5 % per jaar op. De zeer harde economische tegenwind hoeft maar iets te luwen -of beleggers hoeven maar iets minder pessimistisch te worden- en het rendement valt fors hoger uit.

Het lijkt een kwestie van tijd voordat meer beleggers tot deze conclusie zullen komen ...

1. Kwaliteitsbedrijven Om een goed gespreide portefeuille samen te stellen van sterke, wereldwijde opererende multinationals tegen een waardering van zo'n 12 x de winst is geen kunst. 2. Waardeloos Een zeer pessimistische aanname : 20% van de multinationals gaat binnen afzienbare tijd ten onder dus zijn deze dan waardeloos en gaat Bank Puilaetco Dewaay ervan uit dat deze bedrijven nooit dividend hebben uitgekeerd. Voor de resterende multinationals gaan de analisten van de bank uit van een jaarlijkse omzetgroei van 4%, wat behoorlijk lijkt maar fors minder dan in het verleden. Van echte omzetgroei is dan eigenlijk helemaal geen sprake. Tot 4% komt men namelijk al snel door enkel inflatie en bevolkingsgroei. 3. Winst in 3-en gedeeld Veronderstel dat 1/3 van de winst door de multinationals geherinvesteerd wordt. Zo conservatief als Bank Puilaetco Dewaay is gaat men ervan uit dat al deze investeringen mislukken waardoor de geherinvesteerde winsten geen enkele extra waarde creëren, wat opnieuw duidt op een uiterst conservatieve aanname. Verder veronderstelt Bank Puilaetco Dewaay dat het volgende deel van de winst -eveneens 1/3- gebruikt wordt om eigen aandelen in te kopen (populair tegenwoordig). In combinatie met een omzetgroei van 4% impliceert dit een winst per aandeel die op jaarbasis een +/- 7 % stijgt. Hiervan uitgaand dat die 7% stijging van de winst per aandeel de winst van de multinationals over 10 jaar 1,57 € (tgo 1 € op heden) bedraagt en waar Bank Puilaetco Dewaay al rekening heeft gehouden met de vrij extreme aanname dat 20% van de multinationals zeer snel "kopje onder" ging. Voor het laatste deel van de winst -eveneens 1/3- veronderstelt Bank Puilaetco Dewaay dat dit als dividend wordt uitgekeerd. Dit levert bij een investering van 12 € de komende 10 jaar 3,68 € aan dividenden op, wederom rekening gehouden met het wegvallen van 20% van de multinationals. 4. Somber sentiment houdt aan ... En of het allemaal nog niet zwart genoeg is, gaat Bank Puilaetco Dewaay er ook nog eens vanuit dat het huidige sombere sentiment gewoon aanhoudt. De analisten van de bank veronderstellen dat de waarderingen van 's werelds sterkste bedrijven over 10 jaar zefls nog wat gedaald zijn tot zo'n 10 x de winst. De winst van 1,57 € is daarmee op de beurs over 10 jaar 15,70 € waard. Voor het totale resultaat mag u uiteraard de ontvangen dividenden (3,68 €) daar nog bij optellen. Een investering van 12 € zou daarmee in 10 jaar groeien tot 19,38 €, ofwel een jaarrendement van +/- 5%. In het geschetste, erg sombere aandelenscenario levert het gespreid beleggen in multinationals het komende decennium toch nog een mogelijk (en redelijk) rendement van 5 % per jaar op. De zeer harde economische tegenwind hoeft maar iets te luwen -of beleggers hoeven maar iets minder pessimistisch te worden- en het rendement valt fors hoger uit. Het lijkt een kwestie van tijd voordat meer beleggers tot deze conclusie zullen komen ...