Een gevolg van de Russische landbouwsteun : in juli 2012 werd een achjarig steunplan ten belope van 37,5 miljard euro goedgekeurd.

Er moet dus een andere reden zijn voor de ongerustheid van de obligatiebeleggers. Het antwoord is zeer waarschijnlijk de weinig riante schuldpositie van het bedrijf ongeveer 80% van de balans wordt met vreemd vermogen gefinancierd, de intrestdekkingsratio zit ruim onder de kritische drempel van 3 en de ratio nettoschuld/EBITDA is met 7,50 veel te hoog. Geert Van Herck heeft een verkopen-advies.

Een gevolg van de Russische landbouwsteun : in juli 2012 werd een achjarig steunplan ten belope van 37,5 miljard euro goedgekeurd. Er moet dus een andere reden zijn voor de ongerustheid van de obligatiebeleggers. Het antwoord is zeer waarschijnlijk de weinig riante schuldpositie van het bedrijf ongeveer 80% van de balans wordt met vreemd vermogen gefinancierd, de intrestdekkingsratio zit ruim onder de kritische drempel van 3 en de ratio nettoschuld/EBITDA is met 7,50 veel te hoog. Geert Van Herck heeft een verkopen-advies.