De neerwaartse risico's op de financiële markten zijn te groot. Banken wantrouwen elkaar en beleggers zien de vooruitzichten voor de financiële sector ook niet gunstig in. Een recessie in Europa lijkt nauwelijks te voorkomen.

De winsttaxaties zijn te hoog en de politieke instabiliteit is enorm. Mogelijk hebben politici dit zetje weer nodig om actie te ondernemen en komt ook de ECB fors in actie, maar we blijven liever even wat meer aan de zijlijn.

De neerwaartse risico's op de financiële markten zijn te groot. Banken wantrouwen elkaar en beleggers zien de vooruitzichten voor de financiële sector ook niet gunstig in. Een recessie in Europa lijkt nauwelijks te voorkomen. De winsttaxaties zijn te hoog en de politieke instabiliteit is enorm. Mogelijk hebben politici dit zetje weer nodig om actie te ondernemen en komt ook de ECB fors in actie, maar we blijven liever even wat meer aan de zijlijn.