Overnames van grotere ketens lijkt pas passend mits er sprake is van synergievoordelen.

In de verwachte beperkte consolidatietendens in de markten is het wachten op zich voordoende kansen. Als belegging heeft Ahold specifieke langjarige kwaliteiten.

De aard van de activiteiten, voedingsmiddelenretail, zorgt voor een stabiele ontwikkeling.

Een rustige jaarlijkse groei van omzet en winst wordt verwacht op grond van de bedrijfsactiviteiten en strategie. Het dividend per aandeel kan stijgen mede door de inkoop van aandelen.

Voor lange termijn beleggers zijn de aandelen volgens Theodoor Gilissen Bankiers aantrekkelijk.

Overnames van grotere ketens lijkt pas passend mits er sprake is van synergievoordelen. In de verwachte beperkte consolidatietendens in de markten is het wachten op zich voordoende kansen. Als belegging heeft Ahold specifieke langjarige kwaliteiten. De aard van de activiteiten, voedingsmiddelenretail, zorgt voor een stabiele ontwikkeling. Een rustige jaarlijkse groei van omzet en winst wordt verwacht op grond van de bedrijfsactiviteiten en strategie. Het dividend per aandeel kan stijgen mede door de inkoop van aandelen. Voor lange termijn beleggers zijn de aandelen volgens Theodoor Gilissen Bankiers aantrekkelijk.