Veel bedrijven hebben een sterke en gezonde balans, hebben ruim cash beschikbaar en hebben nauwelijks geinvesteerd gedurende de recessie.

Bedrijven zullen volgend jaar hun cash aanwenden voor nieuwe investeringen, dividenduitkeringen, terugkopen van aandelen en fusies en overnames.

Emerging markets zullen verder groeien en de rest van de wereld outperformen. Zij zijn de aanjager voor een stijgende vraag naar consumentengoederen en grondstoffen.

Tegelijkertijd moeten we volgens Threadneedle letten op de risico's in dit scenario. Door de kredietcrisis zijn niet eerder vertoonde beleidsbeslissingen genomen en de volledige uitwerking daarvan is nog steeds onduidelijk.

Veel bedrijven hebben een sterke en gezonde balans, hebben ruim cash beschikbaar en hebben nauwelijks geinvesteerd gedurende de recessie. Bedrijven zullen volgend jaar hun cash aanwenden voor nieuwe investeringen, dividenduitkeringen, terugkopen van aandelen en fusies en overnames. Emerging markets zullen verder groeien en de rest van de wereld outperformen. Zij zijn de aanjager voor een stijgende vraag naar consumentengoederen en grondstoffen. Tegelijkertijd moeten we volgens Threadneedle letten op de risico's in dit scenario. Door de kredietcrisis zijn niet eerder vertoonde beleidsbeslissingen genomen en de volledige uitwerking daarvan is nog steeds onduidelijk.