In de Raad van Commissarissen vervangt zij Truze Lodder, die eerder aangaf na afloop van haar tweede zittingstermijn niet voor herbenoeming beschikbaar te zijn.

Jeanine Helthuis was voorheen onder meer directievoorzitter bij Monuta en lid van de Raad van Bestuur en CEO Retail Banking bij Fortis Bank Nederland. Momenteel is zij commissaris bij Prorail.

In de Raad van Commissarissen vervangt zij Truze Lodder, die eerder aangaf na afloop van haar tweede zittingstermijn niet voor herbenoeming beschikbaar te zijn. Jeanine Helthuis was voorheen onder meer directievoorzitter bij Monuta en lid van de Raad van Bestuur en CEO Retail Banking bij Fortis Bank Nederland. Momenteel is zij commissaris bij Prorail.