Op 13 november vindt er een bijzondere algemene vergadering plaats over het voortbestaan van het ARKimedes-Fonds. Het fonds haalde in 2005 zo'n 110 miljoen euro op bij kleine beleggers - met een gewestwaarborg - om te investeren in groeibedrijven. De woordvoerder benadrukt dat het om een formaliteit gaat.

De aandeelhouders moeten hun goedkeuring geven voor het voortzetten van de activiteiten. Zo'n goedkeuring is verplicht omdat het netto-actief van het fonds onder 50 procent van het maatschappelijk kapitaal is gedaald.

"ARKimedes Management heeft op zijn eentje voldoende stemmen om die goedkeuring erdoor te krijgen", laat woordvoerder Ben Jehaes weten. "Het gaat met andere woorden om een formaliteit."

Het netto-actief van het Vlaamse kmo-fonds bedroeg op 30 juni 21.618.782,91 euro, wat minder is dan de helft van het maatschappelijk kapitaal (22.108.995,24 euro). Dat is het gevolg van de opeenvolgende waardeverminderingen op investeringen van het fonds.

"Het is gebruikelijk dat de waarde van een dakfonds dat in durfkapitaalfondsen investeert, in de eerste jaren daalt door de werkingskosten en de minwaarden op dossiers die niet evolueren zoals gehoopt", staat te lezen in het bijzondere verslag van de raad van bestuur van 16 oktober. "De meerwaarden worden eerder naar het einde van de looptijd verwacht."

Het ARKimedes-Fonds heeft de voorbije jaren ruim 92 miljoen euro gestort in de zogenoemde ARKIV's, ofwel durfkapitaalfondsen die investeren in groeibedrijven. Het fonds heeft zich geëngageerd nog iets meer dan 7 miljoen euro te storten.

"De liquide middelen van de vennootschap bedragen 32,5 miljoen euro en dekken bijgevolg ruimschoots de verplichtingen op de korte termijn van de vennootschap", klinkt het. De raad van bestuur stelt de aandeelhouders daarom voor de activiteiten van de vennootschap gewoon voort te zetten.

Het ARKimedes-fonds werd op 8 juni 2005 opgericht door ARKimedes Management en de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV). De Belgische particulieren tekenden voor 75 miljoen euro in op aandelen met een looptijd tot eind 2018 en voor 35 miljoen euro op obligaties met een looptijd tot eind 2017.

De aandelen genieten bij de ontbinding van het fonds een waarborg van 90 procent van de uitgifteprijs en de obligaties genieten 100 procent kapitaalbescherming. De aandeelhouder kon de eerste vier jaar aanspraak maken op een belastingkrediet van 35 procent van zijn inleg, met een maximum van 875 euro per persoon.

De obligatiehouder krijgt elk jaar een coupon van 3,45 procent. Wat het ARKimedes-fonds eind 2018 tekortkomt om de kleine beleggers terug te betalen, moet de Vlaamse overheid bijpassen. (IDW)

ARKimedes-aandelen kopen op Openbare Veiling

Beleggers kunnen vandaag ARKimedes-aandelen kopen en verkopen op de Openbare Veiling van Euronext Brussel. Vorige dinsdag verhandelden daar 10 effecten tegen 198 euro per stuk.

Wie vandaag zo'n aandeel op de kop kan tikken, doet een goede zaak. Eind 2018 krijgt u 225 euro terug. "De waarborg van het Vlaamse Gewest hangt aan het aandeel vast, niet aan de aandeelhouder", bevestigde een bankier.

De meeste brokers rekenen voor transacties op de Openbare Veiling wel meer kosten aan dan voor transacties op de Brusselse beurs. De liquiditeit is erg beperkt. Het is sowieso verstandig om met limietorders te werken en het reglement van de orderuitvoering van uw bankier vooraf te raadplegen.

Wie al aandelen of obligaties van ARKimedes bezit, houdt die sowieso best bij tot de vervaldag. Op vervaldag krijgen aandeelhouders 90 procent van hun inleg en obligatiehouders 100 procent. Deze effecten vandaag verkopen, betekent een fiks verlies doorslikken.

Op 13 november vindt er een bijzondere algemene vergadering plaats over het voortbestaan van het ARKimedes-Fonds. Het fonds haalde in 2005 zo'n 110 miljoen euro op bij kleine beleggers - met een gewestwaarborg - om te investeren in groeibedrijven. De woordvoerder benadrukt dat het om een formaliteit gaat.De aandeelhouders moeten hun goedkeuring geven voor het voortzetten van de activiteiten. Zo'n goedkeuring is verplicht omdat het netto-actief van het fonds onder 50 procent van het maatschappelijk kapitaal is gedaald. "ARKimedes Management heeft op zijn eentje voldoende stemmen om die goedkeuring erdoor te krijgen", laat woordvoerder Ben Jehaes weten. "Het gaat met andere woorden om een formaliteit."Het netto-actief van het Vlaamse kmo-fonds bedroeg op 30 juni 21.618.782,91 euro, wat minder is dan de helft van het maatschappelijk kapitaal (22.108.995,24 euro). Dat is het gevolg van de opeenvolgende waardeverminderingen op investeringen van het fonds. "Het is gebruikelijk dat de waarde van een dakfonds dat in durfkapitaalfondsen investeert, in de eerste jaren daalt door de werkingskosten en de minwaarden op dossiers die niet evolueren zoals gehoopt", staat te lezen in het bijzondere verslag van de raad van bestuur van 16 oktober. "De meerwaarden worden eerder naar het einde van de looptijd verwacht."Het ARKimedes-Fonds heeft de voorbije jaren ruim 92 miljoen euro gestort in de zogenoemde ARKIV's, ofwel durfkapitaalfondsen die investeren in groeibedrijven. Het fonds heeft zich geëngageerd nog iets meer dan 7 miljoen euro te storten. "De liquide middelen van de vennootschap bedragen 32,5 miljoen euro en dekken bijgevolg ruimschoots de verplichtingen op de korte termijn van de vennootschap", klinkt het. De raad van bestuur stelt de aandeelhouders daarom voor de activiteiten van de vennootschap gewoon voort te zetten.Het ARKimedes-fonds werd op 8 juni 2005 opgericht door ARKimedes Management en de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV). De Belgische particulieren tekenden voor 75 miljoen euro in op aandelen met een looptijd tot eind 2018 en voor 35 miljoen euro op obligaties met een looptijd tot eind 2017. De aandelen genieten bij de ontbinding van het fonds een waarborg van 90 procent van de uitgifteprijs en de obligaties genieten 100 procent kapitaalbescherming. De aandeelhouder kon de eerste vier jaar aanspraak maken op een belastingkrediet van 35 procent van zijn inleg, met een maximum van 875 euro per persoon. De obligatiehouder krijgt elk jaar een coupon van 3,45 procent. Wat het ARKimedes-fonds eind 2018 tekortkomt om de kleine beleggers terug te betalen, moet de Vlaamse overheid bijpassen. (IDW)