De BAVA heeft het besluit goedgekeurd om de bank- en de verzekeringsactiviteiten (inclusief investment management) te splitsen en keurde de claimemissie van in totaal tot EUR 7,5 miljard goed.

Zoals eerder aangekondigd, is het verminderen van de complexiteit van de Groep één van de belangrijkste doelen van het Back to Basics-programma.

Onderhandelingen met de Europese Commissie over ING's herstructureringsplan hebben gediend als een katalysator voor de versnelling van het besluit.

De Europese Commissie heeft het besluit tot splitsing goedgekeurd op 18 november 2009, evenals de aandeelhouders tijdens de BAVA vandaag.

Zoals aangekondigd op 26 oktober 2009, heeft ING een overeenkomst gesloten met de Nederlandse Staat over een vroegtijdige aflossing van 50% (EUR 5 miljard) van de Core Tier 1 Securities, uitgegeven aan de Nederlandse Staat in 2008 tegen een emissieprijs van EUR 10 plus een maximale premie tot ongeveer EUR 950 miljoen bestaande uit de opgebouwde coupon en een aflossingspremie.

ING heeft de intentie om de deze terugkooptransactie uit te voeren in december 2009.

De BAVA heeft het besluit goedgekeurd om de bank- en de verzekeringsactiviteiten (inclusief investment management) te splitsen en keurde de claimemissie van in totaal tot EUR 7,5 miljard goed. Zoals eerder aangekondigd, is het verminderen van de complexiteit van de Groep één van de belangrijkste doelen van het Back to Basics-programma. Onderhandelingen met de Europese Commissie over ING's herstructureringsplan hebben gediend als een katalysator voor de versnelling van het besluit. De Europese Commissie heeft het besluit tot splitsing goedgekeurd op 18 november 2009, evenals de aandeelhouders tijdens de BAVA vandaag. Zoals aangekondigd op 26 oktober 2009, heeft ING een overeenkomst gesloten met de Nederlandse Staat over een vroegtijdige aflossing van 50% (EUR 5 miljard) van de Core Tier 1 Securities, uitgegeven aan de Nederlandse Staat in 2008 tegen een emissieprijs van EUR 10 plus een maximale premie tot ongeveer EUR 950 miljoen bestaande uit de opgebouwde coupon en een aflossingspremie. ING heeft de intentie om de deze terugkooptransactie uit te voeren in december 2009.