Hierdoor nam het risico op een volledige nationalisering af. Door de herstructureringsplannen wordt ING een slankere groep met een sterkere focus op de Benelux.

Op termijn zal dit volgens SG Private Banking voor stabielere resultaten zorgen. Op korte termijn zullen de resultaten echter getekend blijven door afwaarderingen en verliezen op de beleggingsportefeuille.

De verkoop van dochterondernemingen tegen een behoorlijke prijs zal tijd vergen. Naarmate de groep in rustiger vaarwater terechtkomt, zal de focus verschuiven van de balansrisico's naar de winstontwikkeling van de groep en de terugbetaling van de kapitaalfaciliteit.

Zolang deze niet is terugbetaald, kunnen beleggers enkel een symbolisch dividend verwachten. ING is te behouden met een koersdoel van 8,5 EUR (1 keer de boekwaarde '08).

Hierdoor nam het risico op een volledige nationalisering af. Door de herstructureringsplannen wordt ING een slankere groep met een sterkere focus op de Benelux. Op termijn zal dit volgens SG Private Banking voor stabielere resultaten zorgen. Op korte termijn zullen de resultaten echter getekend blijven door afwaarderingen en verliezen op de beleggingsportefeuille.De verkoop van dochterondernemingen tegen een behoorlijke prijs zal tijd vergen. Naarmate de groep in rustiger vaarwater terechtkomt, zal de focus verschuiven van de balansrisico's naar de winstontwikkeling van de groep en de terugbetaling van de kapitaalfaciliteit. Zolang deze niet is terugbetaald, kunnen beleggers enkel een symbolisch dividend verwachten. ING is te behouden met een koersdoel van 8,5 EUR (1 keer de boekwaarde '08).