Tijdens de gisteren gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Boskalis, waar tweederde van het uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigd was, heeft ruim 99% ingestemd met het verzoek tot de uitgifte van nieuwe aandelen.

De Vergadering heeft de Raad van Bestuur gemachtigd om onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor de periode van 12 maanden, aanvangend op 10 januari 2013, te besluiten tot de uitgifte van gewone aandelen tot een maximum van 10 procent van het aantal thans geplaatste gewone aandelen.

Tijdens de gisteren gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Boskalis, waar tweederde van het uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigd was, heeft ruim 99% ingestemd met het verzoek tot de uitgifte van nieuwe aandelen. De Vergadering heeft de Raad van Bestuur gemachtigd om onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor de periode van 12 maanden, aanvangend op 10 januari 2013, te besluiten tot de uitgifte van gewone aandelen tot een maximum van 10 procent van het aantal thans geplaatste gewone aandelen.