De winst exclusief eenmalige items kwam uit op USD 215 miljoen, ofwel USD 1,34 per aandeel. De markt ging uit van USD 1,82. De vooruitzichten voor het vierde kwartaal zijn verlaagd naar een winst van USD 1,50 tot 1,90 per aandeel, waar USD 2,10 werd verwacht.

De belangrijkste redenen voor de winstverlaging zijn droogte in de Verenigde Staten, lagere stikstofverkopen, slecht weer in Canada en lagere winkelverkopen.

Aandeel blijft koopje

In Rusland en de Verenigde Staten is door droogte minder kunstmest besteld omdat het volgens ABN Amro weinig zin heeft bijna dode gewassen te bemesten. De onderliggende vraag en het prijsniveau blijven echter sterk in aanloop naar een nieuw zaaiseizoen.

Het aandeel Agrium blijft een koopje gezien de sterke balans van het bedrijf en de oplopende graanprijzen door meer vraag van opkomende markten. Agrium blijft het favoriete landbouwaandeel van ABN Amro en staat stevig op de aanbevolenlijst.

De winst exclusief eenmalige items kwam uit op USD 215 miljoen, ofwel USD 1,34 per aandeel. De markt ging uit van USD 1,82. De vooruitzichten voor het vierde kwartaal zijn verlaagd naar een winst van USD 1,50 tot 1,90 per aandeel, waar USD 2,10 werd verwacht. De belangrijkste redenen voor de winstverlaging zijn droogte in de Verenigde Staten, lagere stikstofverkopen, slecht weer in Canada en lagere winkelverkopen.Aandeel blijft koopje In Rusland en de Verenigde Staten is door droogte minder kunstmest besteld omdat het volgens ABN Amro weinig zin heeft bijna dode gewassen te bemesten. De onderliggende vraag en het prijsniveau blijven echter sterk in aanloop naar een nieuw zaaiseizoen. Het aandeel Agrium blijft een koopje gezien de sterke balans van het bedrijf en de oplopende graanprijzen door meer vraag van opkomende markten. Agrium blijft het favoriete landbouwaandeel van ABN Amro en staat stevig op de aanbevolenlijst.