Veel van die munten wisten de afgelopen week zelfs weer wat te herstellen, wat erop duidt dat de uitstroom van kapitaal uit deze landen is gestopt of in elk geval behoorlijk is verminderd.

Dat geeft enig vertrouwen dat een crisis, vergelijkbaar met die in de jaren negentig - waar eerder voor werd gevreesd - vermeden kan worden.

Deze verwachting wordt ondersteund door een positieve economische ontwikkeling in de westerse landen en Japan.

De afgelopen week werden in de Verenigde Staten, Europa en Japan positieve economische cijfers gepubliceerd, die de economen van de bank sterken in hun mening dat de wereldeconomie aan de vooravond van een redelijke economische opleving staat.

Veel van die munten wisten de afgelopen week zelfs weer wat te herstellen, wat erop duidt dat de uitstroom van kapitaal uit deze landen is gestopt of in elk geval behoorlijk is verminderd. Dat geeft enig vertrouwen dat een crisis, vergelijkbaar met die in de jaren negentig - waar eerder voor werd gevreesd - vermeden kan worden. Deze verwachting wordt ondersteund door een positieve economische ontwikkeling in de westerse landen en Japan. De afgelopen week werden in de Verenigde Staten, Europa en Japan positieve economische cijfers gepubliceerd, die de economen van de bank sterken in hun mening dat de wereldeconomie aan de vooravond van een redelijke economische opleving staat.