Dit vertegenwoordigt een opname van ongeveer 93,60 % van het aanbiedingsbedrag van 99.960.000 euro. Saverex NV heeft haar voorkeurrecht uitgeoefend en heeft ingeschreven op nieuwe aandelen voor een bedrag van 50 miljoen euro en heeft de haar overblijvende voorkeurrechten verkocht.

Sofina heeft eveneens al haar voorkeurrechten uitgeoefend en heeft voor een bedrag van 1,34 miljoen euro nieuwe aandelen onderschreven.

Exmar verkocht alle voorkeurrechten verbonden aan haar eigen aandelen.

De inschrijvingsperiode voor de rechten is op donderdag 3 december 2009 geëindigd. De 2.283.480 voorkeurrechten die niet werden uitgeoefend tijdens de inschrijvingsperiode zullen onder vorm van scrips worden aangeboden in het kader van een private plaatsing die vandaag 7 december 2009 zal plaatsvinden en die voorbehouden is aan institutionele beleggers.

Beleggers die scrips aankopen zullen zich onherroepelijk verbinden om de scrips uit te oefenen en in te schrijven op 2 nieuwe aandelen voor 3 scrips aan de inschrijvingsprijs van 4,20 euro per aandeel.

Op verzoek van de emittent zal de verhandeling van de aandelen van Exmar op Euronext Brussels tijdelijk worden opgeschort tijdens de private plaatsing van de scrips. Zodra de resultaten van de plaatsing worden bekendgemaakt zal de verhandeling van de aandelen hervat worden.

Dit vertegenwoordigt een opname van ongeveer 93,60 % van het aanbiedingsbedrag van 99.960.000 euro. Saverex NV heeft haar voorkeurrecht uitgeoefend en heeft ingeschreven op nieuwe aandelen voor een bedrag van 50 miljoen euro en heeft de haar overblijvende voorkeurrechten verkocht. Sofina heeft eveneens al haar voorkeurrechten uitgeoefend en heeft voor een bedrag van 1,34 miljoen euro nieuwe aandelen onderschreven. Exmar verkocht alle voorkeurrechten verbonden aan haar eigen aandelen. De inschrijvingsperiode voor de rechten is op donderdag 3 december 2009 geëindigd. De 2.283.480 voorkeurrechten die niet werden uitgeoefend tijdens de inschrijvingsperiode zullen onder vorm van scrips worden aangeboden in het kader van een private plaatsing die vandaag 7 december 2009 zal plaatsvinden en die voorbehouden is aan institutionele beleggers. Beleggers die scrips aankopen zullen zich onherroepelijk verbinden om de scrips uit te oefenen en in te schrijven op 2 nieuwe aandelen voor 3 scrips aan de inschrijvingsprijs van 4,20 euro per aandeel. Op verzoek van de emittent zal de verhandeling van de aandelen van Exmar op Euronext Brussels tijdelijk worden opgeschort tijdens de private plaatsing van de scrips. Zodra de resultaten van de plaatsing worden bekendgemaakt zal de verhandeling van de aandelen hervat worden.