Dit vertegenwoordigt een opname van ongeveer 89,60% van het aanbod van EUR 148.221.522.

De inschrijvingsperiode voor de rechten is op donderdag 4 november 2010 geëindigd. De 13.402.472 voorkeurrechten die niet werden uitgeoefend tijdens de inschrijvingsperiode zullen onder vorm van scrips worden aangeboden in het kader van een private plaatsing die op maandag 8 november 2010 zal plaatsvinden en die voorbehouden is aan institutionele beleggers in de Europees Economische Ruimte.

Beleggers die scrips aankopen zullen zich onherroepelijk verbinden om de scrips uit te oefenen en in te schrijven op 1 nieuw aandeel voor 3 scrips aan de inschrijvingsprijs van EUR 3,45 per aandeel.

Op verzoek van Agfa-Gevaert NV zal de verhandeling van haar aandelen op Euronext Brussels tijdelijk worden opgeschort tijdens de private plaatsing van de scrips op maandag 8 november 2010.

De resultaten van de private plaatsing van de scrips zullen in principe op maandag 8 november 2010 via een persbericht worden bekendgemaakt, waarna de verhandeling van de aandelen zal hervat worden.

De definitieve resultaten van de kapitaalverhoging worden bekendgemaakt op dinsdag 9 november 2010 via een persbericht en publicatie in de financiële pers.

De betaling van de inschrijvingsprijs, de vaststelling van de kapitaalverhoging en de notering van de nieuwe aandelen en VVPR-strips op Euronext Brussels worden verwacht plaats te hebben op vrijdag 12 november 2010. Betaling aan houders van niet-uitgeoefende voorkeurrechten zal plaatsvinden vanaf 15 november 2010.

Dit vertegenwoordigt een opname van ongeveer 89,60% van het aanbod van EUR 148.221.522. De inschrijvingsperiode voor de rechten is op donderdag 4 november 2010 geëindigd. De 13.402.472 voorkeurrechten die niet werden uitgeoefend tijdens de inschrijvingsperiode zullen onder vorm van scrips worden aangeboden in het kader van een private plaatsing die op maandag 8 november 2010 zal plaatsvinden en die voorbehouden is aan institutionele beleggers in de Europees Economische Ruimte. Beleggers die scrips aankopen zullen zich onherroepelijk verbinden om de scrips uit te oefenen en in te schrijven op 1 nieuw aandeel voor 3 scrips aan de inschrijvingsprijs van EUR 3,45 per aandeel. Op verzoek van Agfa-Gevaert NV zal de verhandeling van haar aandelen op Euronext Brussels tijdelijk worden opgeschort tijdens de private plaatsing van de scrips op maandag 8 november 2010. De resultaten van de private plaatsing van de scrips zullen in principe op maandag 8 november 2010 via een persbericht worden bekendgemaakt, waarna de verhandeling van de aandelen zal hervat worden. De definitieve resultaten van de kapitaalverhoging worden bekendgemaakt op dinsdag 9 november 2010 via een persbericht en publicatie in de financiële pers. De betaling van de inschrijvingsprijs, de vaststelling van de kapitaalverhoging en de notering van de nieuwe aandelen en VVPR-strips op Euronext Brussels worden verwacht plaats te hebben op vrijdag 12 november 2010. Betaling aan houders van niet-uitgeoefende voorkeurrechten zal plaatsvinden vanaf 15 november 2010.