Voor 62% van de Belgen vormt het feit dat men simpelweg niet genoeg verdient immers het grootste struikelblok bij het nemen van goede financiële beslissingen.

Men kan bijvoorbeeld denken aan gezinsinvesteringen zoals energiebesparende verbouwingen die sommigen zouden willen doen, maar waar ze niet genoeg inkomen voor hebben.

Dit percentage ligt significant hoger bij 25- tot 54-jarigen. In die leeftijdscategorieën vormt het inkomen voor 68% een struikelblok.

Dit is slechts voor zo'n 55% van de jongvolwassenen en de 55-plussers een probleem. Het feit dat dit patroon overeenkomt met de vragen die peilden naar financiële zorgen, lijkt te bevestigen dat de oorzaak eerder bij het inkomen ligt.

Uit een reeks andere hypothesen kwam geen eenduidig antwoord. Zo vroeg ING of de verschuiving naar betalingen waar geen contant geld meer aan te pas komt het veel lastiger maakt om geld te beheren.

Ruwweg de helft ging akkoord met de stelling, de andere helft niet. Is er misschien een verband tussen zijn persoonlijke financiën beheren en rijkdom? 41% vindt dat rijken hun geld beter beheren dan zij die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen; 50% gaat niet akkoord.

Kortom, Belgen vinden het huidige financiële klimaat moeilijk, en dat lijkt volgens hen eerder te wijten aan hun inkomen, dat moeilijker individueel beïnvloedbaar is, dan aan hun uitgaven, die de meesten onder controle hebben.

Voor 62% van de Belgen vormt het feit dat men simpelweg niet genoeg verdient immers het grootste struikelblok bij het nemen van goede financiële beslissingen. Men kan bijvoorbeeld denken aan gezinsinvesteringen zoals energiebesparende verbouwingen die sommigen zouden willen doen, maar waar ze niet genoeg inkomen voor hebben. Dit percentage ligt significant hoger bij 25- tot 54-jarigen. In die leeftijdscategorieën vormt het inkomen voor 68% een struikelblok. Dit is slechts voor zo'n 55% van de jongvolwassenen en de 55-plussers een probleem. Het feit dat dit patroon overeenkomt met de vragen die peilden naar financiële zorgen, lijkt te bevestigen dat de oorzaak eerder bij het inkomen ligt. Uit een reeks andere hypothesen kwam geen eenduidig antwoord. Zo vroeg ING of de verschuiving naar betalingen waar geen contant geld meer aan te pas komt het veel lastiger maakt om geld te beheren. Ruwweg de helft ging akkoord met de stelling, de andere helft niet. Is er misschien een verband tussen zijn persoonlijke financiën beheren en rijkdom? 41% vindt dat rijken hun geld beter beheren dan zij die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen; 50% gaat niet akkoord. Kortom, Belgen vinden het huidige financiële klimaat moeilijk, en dat lijkt volgens hen eerder te wijten aan hun inkomen, dat moeilijker individueel beïnvloedbaar is, dan aan hun uitgaven, die de meesten onder controle hebben.