Op 2 juni 2010 werd door de algemene vergadering van aandeelhouders een nettodividend (coupon n° 73) van 1,00 EUR goedgekeurd. Dit stemt overeen met een brutodividend van 1,3333 EUR.

Voor de coupures met aangehechte VVPR-strips bedroeg het nettodividend 1,1333 EUR. De raad van bestuur besliste om de aandeelhouders de keuze te bieden tussen een uitkering van het dividend in nieuwe aandelen, dan wel in cash of een combinatie van beide. De prijs van deze nieuwe aandelen werd vastgelegd op 20,00 EUR per aandeel.

Op het einde van de operatie bleek dat in totaal 61 % van de coupons werden aangeboden in ruil voor nieuwe aandelen. Daarom worden 844 258 nieuwe gewone aandelen uitgegeven.

Zij zijn verhandelbaar op Euronext Brussels vanaf 16 juli 2010. Het saldo van het dividend werd op 15 juli 2010 uitgekeerd in cash, voor een totaal bedrag van 20,1 miljoen EUR.

Tengevolge deze kapitaalverhoging zal het geplaatst aandelenkapitaal van Tessenderlo Chemie nv vanaf 15 juli 2010 143,3 miljoen EUR bedragen, vertegenwoordigd door 28 542 513 gewone aandelen.

Op 2 juni 2010 werd door de algemene vergadering van aandeelhouders een nettodividend (coupon n° 73) van 1,00 EUR goedgekeurd. Dit stemt overeen met een brutodividend van 1,3333 EUR. Voor de coupures met aangehechte VVPR-strips bedroeg het nettodividend 1,1333 EUR. De raad van bestuur besliste om de aandeelhouders de keuze te bieden tussen een uitkering van het dividend in nieuwe aandelen, dan wel in cash of een combinatie van beide. De prijs van deze nieuwe aandelen werd vastgelegd op 20,00 EUR per aandeel. Op het einde van de operatie bleek dat in totaal 61 % van de coupons werden aangeboden in ruil voor nieuwe aandelen. Daarom worden 844 258 nieuwe gewone aandelen uitgegeven. Zij zijn verhandelbaar op Euronext Brussels vanaf 16 juli 2010. Het saldo van het dividend werd op 15 juli 2010 uitgekeerd in cash, voor een totaal bedrag van 20,1 miljoen EUR. Tengevolge deze kapitaalverhoging zal het geplaatst aandelenkapitaal van Tessenderlo Chemie nv vanaf 15 juli 2010 143,3 miljoen EUR bedragen, vertegenwoordigd door 28 542 513 gewone aandelen.