Er zijn op dit moment geen factoren voorhanden die de groei in een hogere versnelling kunnen brengen. Bovendien is de VS-economie in de eerste helft van het jaar sterker dan verwacht vertraagd.

De consumentenbestedingen blijven zwak, terwijl anderzijds ook de overheid minder gaat uitgeven. Het valt nog af te wachten of de bedrijfsinvesteringen in de gegeven omstandigheden op peil kan blijven.

Er zijn op dit moment geen factoren voorhanden die de groei in een hogere versnelling kunnen brengen. Bovendien is de VS-economie in de eerste helft van het jaar sterker dan verwacht vertraagd. De consumentenbestedingen blijven zwak, terwijl anderzijds ook de overheid minder gaat uitgeven. Het valt nog af te wachten of de bedrijfsinvesteringen in de gegeven omstandigheden op peil kan blijven.