Over elk van deze vijf D's kan een boek worden volgeschreven. Uiteraard wordt niet elk werelddeel of afzonderlijk land met deze vijf factoren geconfronteerd. Demografie is echter een probleem dat de ganse westerse wereld aanbeland, want overal dreigt de bevolking in snel tempo te verouderen.

Volgens Business Insider valt het moeilijk te voorspellen waar de ene plaag ophoudt en de volgende begint. Sommige van die plagen gaan ook hand in hand. Het gezamenlijk aanpakken van de vijf bovenvermelde factoren dreigt een opgave te worden waar de wereld zich nog wel een tijdje mee zal bezig kunnen houden.

Over elk van deze vijf D's kan een boek worden volgeschreven. Uiteraard wordt niet elk werelddeel of afzonderlijk land met deze vijf factoren geconfronteerd. Demografie is echter een probleem dat de ganse westerse wereld aanbeland, want overal dreigt de bevolking in snel tempo te verouderen. Volgens Business Insider valt het moeilijk te voorspellen waar de ene plaag ophoudt en de volgende begint. Sommige van die plagen gaan ook hand in hand. Het gezamenlijk aanpakken van de vijf bovenvermelde factoren dreigt een opgave te worden waar de wereld zich nog wel een tijdje mee zal bezig kunnen houden.