- De volgende vennootschappen, die handelend in onderling overleg een akkoord hebben gesloten aangaande het bezit, de verwerving of de overdracht van stemrechtverlenende effecten, hebben verklaard dat ze aandelen Sofina in de volgende verhouding houden:


Société de Participations Industrielles n.v. 5.332.710 15,02%
Union Financière Boël n.v. 6.310.618 17,78%
Henex n.v. 4.861.404 13,69%
Henbelfin n.v. 320.000 0,90%

Totaal 16.824.732 47,39%

- De volgende vennootschappen, die handelend in onderling overleg een akkoord hebben gesloten aangaande het bezit, de verwerving of de overdracht van stemrechtverlenende effecten, hebben verklaard dat ze aandelen Sofina in de volgende verhouding houden: Société de Participations Industrielles n.v. 5.332.710 15,02% Union Financière Boël n.v. 6.310.618 17,78% Henex n.v. 4.861.404 13,69% Henbelfin n.v. 320.000 0,90%Totaal 16.824.732 47,39%