In de column van vorige week meldde ik het goede nieuws van de herinvoering van het bevrijdend karakter van roerende voorheffing en de afschaffing van het fameuze meldpunt bij de fiscus. Dit zorgt voor fiscale rust in beleggersland. Dat de belasting voor de meeste beleggers verhoogt van 15 naar 25%, lijkt niet zo belangrijk. Het is nochtans een monumentale verhoging met 66%.

Eenvormig tarief van 25%

Dat er een eenvormig tarief wordt ingevoerd voor alle roerende inkomsten is verdedigbaar. Voor interesten en dividenden is met 25% de kritische grens bereikt. In tegenstelling tot andere roerende inkomsten, worden interesten en dividenden veelal bruto belast. Kosten zijn niet aftrekbaar.

Het uniform tarief ondergaat toch weer uitzonderingen. Het betreft het spaarboekje, dividenden van een residentiële vastgoedbevaks en de interesten verbonden aan de Leterme staatsbon. Het tarief bedraagt 15%. Dit tarief wordt nu ook voor de auteursrechten gehandhaafd.

Aangifteplicht voor 2012

Voor 2013 kan de rust terugkeren. De inkomsten genoten in 2012 is een ander paar mouwen. Wat evenwel meteen ook voor 2012 goed is, is dat het "inkomsten" meldpunt niet wordt opgestart. De anonimiteit van de belegger is op dat punt dus niet langer in gevaar.

Maar wat dan met de aangifteplicht? Het principe is dat deze bestaat zelfs indien de roerende voorheffing is ingehouden. Maar men is zich bewust dat niemand daar wat aan heeft. En dus komt er een zeer brede overgangsmaatregel.

Of toch geen aangifteplicht voor 2012?

Ingevolge de overgangsmaatregel kan u voor 2012 toch genieten van de bevrijdende roerende voorheffing. Hiertoe volstaat het dat u aan uw bank vraagt om de 4% in te houden op alle roerende inkomsten die dit jaar slechts 21% zouden hebben ondergaan. Let wel, U moet dat vragen aan al uw banken en dit voor al uw rekeningen (dus bijvoorbeeld ook uw zichtrekening) en alle producten.

U zal dat moeten vragen vóór 31 december 2012. Aangezien de banken overstelpt zullen, krijgen zij tot eind februari (of maart 2013) om die 4% ook effectief door te storten.

Maar wat betekent dat concreet? U doet er goed aan om aan al uw financiële instellingen te vragen om de 4% in te houden. Dit doet u best op een bewijsbare manier (email, aangetekende post, ontvangstbewijs van de bank). Bij controle zal u dan kunnen bewijzen dat u zich terecht heeft beroepen op de bevrijdende roerende voorheffing.

Velen menen dat de fiscus hierdoor niet langer kan controleren en dat er volledige anonimiteit is onder de kerktoren. Dat is een zeer naïeve veronderstelling. Er wordt in het voorjaar een "rekeningen" meldpunt ingericht. Daarin worden al uw rekeningen verzameld. Daar zullen overigens ook uw spaarboekjes worden gemeld. Op die wijze kan men controleren of de lijst van rekeningen klopt met de banken die u opdracht gaf om 4% in te houden. U kan dus enkel complete gemoedsrust bereiken door nu nog snel al uw banken opdracht te geven om 4% in te houden. Volg de discussie mee op Twitter via @Anton_Rivus.

Anton van Zantbeek

Advocaat Rivus

In de column van vorige week meldde ik het goede nieuws van de herinvoering van het bevrijdend karakter van roerende voorheffing en de afschaffing van het fameuze meldpunt bij de fiscus. Dit zorgt voor fiscale rust in beleggersland. Dat de belasting voor de meeste beleggers verhoogt van 15 naar 25%, lijkt niet zo belangrijk. Het is nochtans een monumentale verhoging met 66%. Eenvormig tarief van 25%Dat er een eenvormig tarief wordt ingevoerd voor alle roerende inkomsten is verdedigbaar. Voor interesten en dividenden is met 25% de kritische grens bereikt. In tegenstelling tot andere roerende inkomsten, worden interesten en dividenden veelal bruto belast. Kosten zijn niet aftrekbaar. Het uniform tarief ondergaat toch weer uitzonderingen. Het betreft het spaarboekje, dividenden van een residentiële vastgoedbevaks en de interesten verbonden aan de Leterme staatsbon. Het tarief bedraagt 15%. Dit tarief wordt nu ook voor de auteursrechten gehandhaafd.Aangifteplicht voor 2012Voor 2013 kan de rust terugkeren. De inkomsten genoten in 2012 is een ander paar mouwen. Wat evenwel meteen ook voor 2012 goed is, is dat het "inkomsten" meldpunt niet wordt opgestart. De anonimiteit van de belegger is op dat punt dus niet langer in gevaar. Maar wat dan met de aangifteplicht? Het principe is dat deze bestaat zelfs indien de roerende voorheffing is ingehouden. Maar men is zich bewust dat niemand daar wat aan heeft. En dus komt er een zeer brede overgangsmaatregel. Of toch geen aangifteplicht voor 2012? Ingevolge de overgangsmaatregel kan u voor 2012 toch genieten van de bevrijdende roerende voorheffing. Hiertoe volstaat het dat u aan uw bank vraagt om de 4% in te houden op alle roerende inkomsten die dit jaar slechts 21% zouden hebben ondergaan. Let wel, U moet dat vragen aan al uw banken en dit voor al uw rekeningen (dus bijvoorbeeld ook uw zichtrekening) en alle producten. U zal dat moeten vragen vóór 31 december 2012. Aangezien de banken overstelpt zullen, krijgen zij tot eind februari (of maart 2013) om die 4% ook effectief door te storten.Maar wat betekent dat concreet? U doet er goed aan om aan al uw financiële instellingen te vragen om de 4% in te houden. Dit doet u best op een bewijsbare manier (email, aangetekende post, ontvangstbewijs van de bank). Bij controle zal u dan kunnen bewijzen dat u zich terecht heeft beroepen op de bevrijdende roerende voorheffing. Velen menen dat de fiscus hierdoor niet langer kan controleren en dat er volledige anonimiteit is onder de kerktoren. Dat is een zeer naïeve veronderstelling. Er wordt in het voorjaar een "rekeningen" meldpunt ingericht. Daarin worden al uw rekeningen verzameld. Daar zullen overigens ook uw spaarboekjes worden gemeld. Op die wijze kan men controleren of de lijst van rekeningen klopt met de banken die u opdracht gaf om 4% in te houden. U kan dus enkel complete gemoedsrust bereiken door nu nog snel al uw banken opdracht te geven om 4% in te houden. Volg de discussie mee op Twitter via @Anton_Rivus.Anton van ZantbeekAdvocaat Rivus