De uitgifteprijs van deze nieuwe aandelen werd vastgelegd op 42,9681 € per aandeel. 39,3% van de coupons die het dividend vertegenwoordigen werd geherinvesteerd in nieuwe aandelen.

De uitgifteprijs van deze nieuwe aandelen werd vastgelegd op 42,9681 € per aandeel. 39,3% van de coupons die het dividend vertegenwoordigen werd geherinvesteerd in nieuwe aandelen.