Huw van Steenis, bankenanalist bij Morgan Stanley in Londen, merkt op dat de stress tests een nieuw pijnpunt hebben blootgelegd in de vorm van discussies met de regelgever over wat nu eigenlijk kernkapitaal is en wat niet.

Die discussie is niet onbelangrijk tegen de achtergrond van de invoering van Basel III, waardoor de banken gedwongen gaan worden om meer en beter kapitaal aan te houden teneinde gewapend te zijn tegen nieuwe crisissen.

Huw van Steenis, bankenanalist bij Morgan Stanley in Londen, merkt op dat de stress tests een nieuw pijnpunt hebben blootgelegd in de vorm van discussies met de regelgever over wat nu eigenlijk kernkapitaal is en wat niet. Die discussie is niet onbelangrijk tegen de achtergrond van de invoering van Basel III, waardoor de banken gedwongen gaan worden om meer en beter kapitaal aan te houden teneinde gewapend te zijn tegen nieuwe crisissen.