Het kalme beleggingsklimaat voor vastrentende waarden behoort tot het verleden. Ongeveer tien jaar lang zijn de obligatiemarkten relatief rustig geweest. De volatiliteit was laag doordat de centrale banken elke opflakkering van angst op de financiële markten wisten te counteren. De rente werd verlaagd tot een ongekend laag niveau. De centrale banken drukten geld om obligaties op de markten te kopen en zo volop economische steun te verlenen.
...