Korte gesynchroniseerde groei. Het modewoord van eind 2017 onder economen was 'gesynchroniseerde groei': de gezamenlijke groei van alle belangrijke economische regio's. Begin dit jaar werd gehoopt en verwacht dat we die synchrone groei voor enige tijd konden vasthouden. Maar die samenhang zijn we in de loop van het jaar toch weer kwijtgespeeld.
...