Chief Economist Steen Jakobsen van Saxo Bank waarschuwt dan ook: 2014 wordt het jaar van de grote ontgoochelingen. We zijn bijna vijf maanden ver in 2014 en inmiddels is er heel wat ontgoochelend cijfermateriaal gepubliceerd. Dat belooft niet veel goeds voor de rest van het jaar.

Jacobsen gelooft dat in de komende maanden de rentevoeten verder kunnen dalen, dit te midden van een stroom van nog meer tegenvallende cijfers. Zowel op het vlak van inflatieverwachtingen, lonen, omloopsnelheid van het geld, de vraag naar kredieten enzovoort mogen nog meer tegenvallers worden verwacht.

Chief Economist Steen Jakobsen van Saxo Bank waarschuwt dan ook: 2014 wordt het jaar van de grote ontgoochelingen. We zijn bijna vijf maanden ver in 2014 en inmiddels is er heel wat ontgoochelend cijfermateriaal gepubliceerd. Dat belooft niet veel goeds voor de rest van het jaar. Jacobsen gelooft dat in de komende maanden de rentevoeten verder kunnen dalen, dit te midden van een stroom van nog meer tegenvallende cijfers. Zowel op het vlak van inflatieverwachtingen, lonen, omloopsnelheid van het geld, de vraag naar kredieten enzovoort mogen nog meer tegenvallers worden verwacht.