Na het aflopen van de mondiale kortetermijn-groeicyclus wordt gekeken naar groeiaandrijvende krachten voor de langere termijn. Deze blijven echter buiten bereik als gevolg van negatieve invloeden van het zogeheten New Normal.

In elke grote economie staat de besluitvorming op een belangrijk kruispunt. Ontwikkelde landen hebben moeite om binnen het monetaire en begrotingsbeleid de juiste mix te vinden tussen stimulering op de kortere termijn en normalisering op de langere termijn, terwijl de exportgeleide opkomende economieën worden geconfronteerd met druk op diverse fronten.

2013 wordt het jaar van beleidsverandering, waarbij beleidsmakers in grote economieën voor de uitdaging staan om structurele veranderingen door te voeren die de groei in de private sector aanjagen voordat de groei die gebaseerd is op overheidsbalansen uitgeput raakt.

Na het aflopen van de mondiale kortetermijn-groeicyclus wordt gekeken naar groeiaandrijvende krachten voor de langere termijn. Deze blijven echter buiten bereik als gevolg van negatieve invloeden van het zogeheten New Normal. In elke grote economie staat de besluitvorming op een belangrijk kruispunt. Ontwikkelde landen hebben moeite om binnen het monetaire en begrotingsbeleid de juiste mix te vinden tussen stimulering op de kortere termijn en normalisering op de langere termijn, terwijl de exportgeleide opkomende economieën worden geconfronteerd met druk op diverse fronten. 2013 wordt het jaar van beleidsverandering, waarbij beleidsmakers in grote economieën voor de uitdaging staan om structurele veranderingen door te voeren die de groei in de private sector aanjagen voordat de groei die gebaseerd is op overheidsbalansen uitgeput raakt.