Meer dan een beperkt positief rendement voor obligaties mogen wij volgens Valentijn van Nieuwenhuijzen in 2013 dan ook niet verwachten.

Wel blijft gelden dat als zich een onverwachte schok voordoet de meest veilige staatsobligaties waarschijnlijk een van de weinige beleggingen zullen zijn die een positief rendement zullen halen.

Als die schok echter niet komt dan moet er rekening mee worden gehouden dat de groei weliswaar laag zal blijven (net boven 3% voor de wereldeconomie als geheel en maar slechts iets meer dan 1% voor de "ontwikkelde" markten), maar het waarschijnlijk is dat het groeiprofiel in de loop van het jaar zal verbeteren.

Dit laatste volgt vooral uit de verbeteringen die nu al zichtbaar zijn in China en de Verenigde Staten, waar huizenmarkten een duurzaam herstel hebben ingezet en de arbeidsmarkt aantrekt.

De versnelling van het cyclische momentum lijkt echter weinig te veranderen aan de koers van de centrale banken, die naar verwachting allemaal de rente dichtbij nul zullen houden en verdere onconventionele maatregelen zullen nemen om de werking van de ontregelde monetaire transmissiemechanismen te herstellen.

Dat is begrijpelijk, omdat de onderliggende trends in de inflatie en de lonen en het aanhoudend grote onbenutte potentieel in de ontwikkelde economieën duiden op een laag opwaarts risico voor de inflatieverwachtingen.

Als gevolg hiervan zal de omgeving van lage obligatierentes waarschijnlijk stand houden, waarbij die op 10-jaars staatsobligaties van de G4 zich de komende jaren waarschijnlijk binnen een bandbreedte van 1%-3% zullen bewegen, vergeleken met de bandbreedte van 3%-6% van vóór de Grote Financiële Crisis van 20081.

Meer dan een beperkt positief rendement voor obligaties mogen wij volgens Valentijn van Nieuwenhuijzen in 2013 dan ook niet verwachten. Wel blijft gelden dat als zich een onverwachte schok voordoet de meest veilige staatsobligaties waarschijnlijk een van de weinige beleggingen zullen zijn die een positief rendement zullen halen. Als die schok echter niet komt dan moet er rekening mee worden gehouden dat de groei weliswaar laag zal blijven (net boven 3% voor de wereldeconomie als geheel en maar slechts iets meer dan 1% voor de "ontwikkelde" markten), maar het waarschijnlijk is dat het groeiprofiel in de loop van het jaar zal verbeteren. Dit laatste volgt vooral uit de verbeteringen die nu al zichtbaar zijn in China en de Verenigde Staten, waar huizenmarkten een duurzaam herstel hebben ingezet en de arbeidsmarkt aantrekt. De versnelling van het cyclische momentum lijkt echter weinig te veranderen aan de koers van de centrale banken, die naar verwachting allemaal de rente dichtbij nul zullen houden en verdere onconventionele maatregelen zullen nemen om de werking van de ontregelde monetaire transmissiemechanismen te herstellen. Dat is begrijpelijk, omdat de onderliggende trends in de inflatie en de lonen en het aanhoudend grote onbenutte potentieel in de ontwikkelde economieën duiden op een laag opwaarts risico voor de inflatieverwachtingen. Als gevolg hiervan zal de omgeving van lage obligatierentes waarschijnlijk stand houden, waarbij die op 10-jaars staatsobligaties van de G4 zich de komende jaren waarschijnlijk binnen een bandbreedte van 1%-3% zullen bewegen, vergeleken met de bandbreedte van 3%-6% van vóór de Grote Financiële Crisis van 20081.