• Voorziet een stijging van de BEL20 index, tot 13% op jaarbasis

• Zijn advies: geef voorrang aan de aandelen van KBC en Solvay in 2013

De winstmarge van de BEL20 index in 2013

In 2012 is de BEL20, de Belgische referentie index, er met 18% op vooruit gegaan tot 2.455 punten, en dit ondanks de spanningen in de wereldeconomie die getekend werd door verregaande budgettaire en structurele ingrepen om een uitweg te zoeken uit de wereldcrisis.

Géraud Missonnier, directeur van Saxo Bank Belgium: "Bij Saxo Bank zijn we van mening dat 2013 twee gezichten zal hebben. Tijdens het eerste semester van 2013 zal de voorzichtigheid de overhand nemen op de investeringen in risicovolle activa. De zoektocht naar een onthechting van het dividend zal de prioriteit zijn van investeerders. Maar tijdens het tweede semester van 2013, zullen investeerders zich steeds meer gaan toespitsen op dynamische aandelen met hoog rendement, waardoor er weer honger naar risico komt. De economische context zal nog altijd getekend zijn door een hoge volatiliteit in 2013, wat actieve investeerders op zoek naar de minste opportuniteit ten goede komt. Wat de valorisatie van activa betreft, blijven sommigen nog zwak, waaronder de bank- en cyclische waarden. Deze twee sectoren verdienen dan ook de meeste aandacht in 2013. Ook de BEL20 zal de stijgende trend sinds juni 2012 verder zetten dankzij de opwaardering van bank- en cyclische waarden. Zo zou de grens van 2.770 punten bereikt kunnen worden, ofwel de hoogste waarde sinds 2011. Dit stemt overeen met een potentiële vooruitgang van om en bij de 13% op jaarbasis."

• Voorziet een stijging van de BEL20 index, tot 13% op jaarbasis • Zijn advies: geef voorrang aan de aandelen van KBC en Solvay in 2013 De winstmarge van de BEL20 index in 2013 In 2012 is de BEL20, de Belgische referentie index, er met 18% op vooruit gegaan tot 2.455 punten, en dit ondanks de spanningen in de wereldeconomie die getekend werd door verregaande budgettaire en structurele ingrepen om een uitweg te zoeken uit de wereldcrisis. Géraud Missonnier, directeur van Saxo Bank Belgium: "Bij Saxo Bank zijn we van mening dat 2013 twee gezichten zal hebben. Tijdens het eerste semester van 2013 zal de voorzichtigheid de overhand nemen op de investeringen in risicovolle activa. De zoektocht naar een onthechting van het dividend zal de prioriteit zijn van investeerders. Maar tijdens het tweede semester van 2013, zullen investeerders zich steeds meer gaan toespitsen op dynamische aandelen met hoog rendement, waardoor er weer honger naar risico komt. De economische context zal nog altijd getekend zijn door een hoge volatiliteit in 2013, wat actieve investeerders op zoek naar de minste opportuniteit ten goede komt. Wat de valorisatie van activa betreft, blijven sommigen nog zwak, waaronder de bank- en cyclische waarden. Deze twee sectoren verdienen dan ook de meeste aandacht in 2013. Ook de BEL20 zal de stijgende trend sinds juni 2012 verder zetten dankzij de opwaardering van bank- en cyclische waarden. Zo zou de grens van 2.770 punten bereikt kunnen worden, ofwel de hoogste waarde sinds 2011. Dit stemt overeen met een potentiële vooruitgang van om en bij de 13% op jaarbasis."