De geconsolideerde omzet steeg met 2,0% en weerspiegelde stabiele verkoopvolumes in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar.

De gezamenlijke omzet daalde met 5,3% in vergelijking met de eerste negen maanden van 2011. De organische omzetdaling (-7,5%) en de nettobewegingen ten gevolge van acquisities en desinvesteringen (-1,7%) werden gedeeltelijk afgevlakt door gunstige wisselkoersverschillen (+4,0%).

Vooruitzichten

De aanhoudende monetaire en financiële onzekerheid wereldwijd, de vertraging van de business activiteiten in de meeste industriële sectoren en de zeer concurrentiële marktomstandigheden in alle regio's, leggen voorzichtigheid op met betrekking tot de vooruitzichten voor de komende maanden.

Naast de gebruikelijke seizoenseffecten bij jaareinde op de volumes in alle regio's, verwacht Bekaert aanhoudende prijsdruk in Azië en een blijvende ongunstige productmix in EMEA.

In Latijns-Amerika verwacht Bekaert volumegroei in lijn met BNP-trends, maar volgt de onderneming de situatie in Venezuela van nabij op, gegeven de monetaire onzekerheden en het gebrek aan garantie op een gestage toelevering van grondstoffen.

Het gebrek aan liquiditeit doorheen de hele waardeketen in de industrie van de zonne-energie kan de nood aan bijkomende voorzieningen voor dubieuze debiteuren opdringen.

Bovendien zou de verdere aantasting van het business klimaat in deze sector kunnen leiden tot bijkomende bijzondere waardeverminderingen van de zaagdraadactiviteiten onder de vorm van eenmalige kosten.

De totale impact van het optrekken van zowel de voorzieningen voor dubieuze debiteuren als van eenmalige kosten wordt geschat op € 100 miljoen in de tweede helft van dit jaar.

Koersdoel en advies worden verlaagd

Volgens Wouter Vanderhaeghen kwamen de resultaten van Bekaert in alle regio's onder de verwachtingen uit, met Zuid-Amerika als regel die de uitzondering bevestigt. 2013 wordt moeilijk en de beleggers zullen minstens tot 2014 moeten wachten alvorens het bedrijf de groeiobjectieven opnieuw kan realiseren. Het advies wordt verlaagd van opbouwen naar houden, het koersdoel van 25 naar 22 euro.

De geconsolideerde omzet steeg met 2,0% en weerspiegelde stabiele verkoopvolumes in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. De gezamenlijke omzet daalde met 5,3% in vergelijking met de eerste negen maanden van 2011. De organische omzetdaling (-7,5%) en de nettobewegingen ten gevolge van acquisities en desinvesteringen (-1,7%) werden gedeeltelijk afgevlakt door gunstige wisselkoersverschillen (+4,0%).Vooruitzichten De aanhoudende monetaire en financiële onzekerheid wereldwijd, de vertraging van de business activiteiten in de meeste industriële sectoren en de zeer concurrentiële marktomstandigheden in alle regio's, leggen voorzichtigheid op met betrekking tot de vooruitzichten voor de komende maanden. Naast de gebruikelijke seizoenseffecten bij jaareinde op de volumes in alle regio's, verwacht Bekaert aanhoudende prijsdruk in Azië en een blijvende ongunstige productmix in EMEA. In Latijns-Amerika verwacht Bekaert volumegroei in lijn met BNP-trends, maar volgt de onderneming de situatie in Venezuela van nabij op, gegeven de monetaire onzekerheden en het gebrek aan garantie op een gestage toelevering van grondstoffen. Het gebrek aan liquiditeit doorheen de hele waardeketen in de industrie van de zonne-energie kan de nood aan bijkomende voorzieningen voor dubieuze debiteuren opdringen. Bovendien zou de verdere aantasting van het business klimaat in deze sector kunnen leiden tot bijkomende bijzondere waardeverminderingen van de zaagdraadactiviteiten onder de vorm van eenmalige kosten. De totale impact van het optrekken van zowel de voorzieningen voor dubieuze debiteuren als van eenmalige kosten wordt geschat op € 100 miljoen in de tweede helft van dit jaar. Koersdoel en advies worden verlaagd Volgens Wouter Vanderhaeghen kwamen de resultaten van Bekaert in alle regio's onder de verwachtingen uit, met Zuid-Amerika als regel die de uitzondering bevestigt. 2013 wordt moeilijk en de beleggers zullen minstens tot 2014 moeten wachten alvorens het bedrijf de groeiobjectieven opnieuw kan realiseren. Het advies wordt verlaagd van opbouwen naar houden, het koersdoel van 25 naar 22 euro.