Het akkoord over een bankenunie is de belangrijkste institutionele stap die wel is genomen. In andere opzichten stond 2012 in het teken van 'voortmodderen' - anders dan Goldman Sachs een jaar geleden had verwacht.

De zakenbank had verwacht dat in de tweede helft van het jaar de druk zo groot zou worden dat er meer stappen zouden worden genomen richting financiële en fiscale integratie.

Vier zaken waar Goldman Sachs met name op lette, en verwachtingen voor formuleerde, het afgelopen jaar:

*Wie betaalde? Als voorzien droeg Duitsland de zwaarste lasten, maar wil geen verdere integratie zonder hervormingen elders.

*Wie vertraagde? Frankrijk was inschikkelijker dan verwacht met het tekenen van het fiscal compact maar op termijn kan het toch voor problemen zorgen wegens de moeilijke, maar noodzakelijke, hervormingen van de economische structuur, waaronder krimp van de publieke sector.

*Wie dwaalde af? Als verwacht dwaalden Italië en Spanje niet af van het pad van hervormingen, al hebben ze nog ver te gaan. En de politieke vooruitzichten zijn niet even gemakkelijk.

*Wie bleven? Iedereen - inclusief Griekenland, zoals verwacht. Ondanks alle politieke grootspraak was geen enkel land bereid de consequenties te dragen van een exit uit de eurozone.

Het akkoord over een bankenunie is de belangrijkste institutionele stap die wel is genomen. In andere opzichten stond 2012 in het teken van 'voortmodderen' - anders dan Goldman Sachs een jaar geleden had verwacht. De zakenbank had verwacht dat in de tweede helft van het jaar de druk zo groot zou worden dat er meer stappen zouden worden genomen richting financiële en fiscale integratie. Vier zaken waar Goldman Sachs met name op lette, en verwachtingen voor formuleerde, het afgelopen jaar: *Wie betaalde? Als voorzien droeg Duitsland de zwaarste lasten, maar wil geen verdere integratie zonder hervormingen elders. *Wie vertraagde? Frankrijk was inschikkelijker dan verwacht met het tekenen van het fiscal compact maar op termijn kan het toch voor problemen zorgen wegens de moeilijke, maar noodzakelijke, hervormingen van de economische structuur, waaronder krimp van de publieke sector. *Wie dwaalde af? Als verwacht dwaalden Italië en Spanje niet af van het pad van hervormingen, al hebben ze nog ver te gaan. En de politieke vooruitzichten zijn niet even gemakkelijk. *Wie bleven? Iedereen - inclusief Griekenland, zoals verwacht. Ondanks alle politieke grootspraak was geen enkel land bereid de consequenties te dragen van een exit uit de eurozone.