In 1929 was er de grote beurskrach, waarna in 1931 de Europese bankencrisis de economie helemaal in een depressie deed wegzinken. Er waren dus duidelijk twee goed onderscheiden speelhelften.

Hetzelfde doet zich nu voor, waarbij we na de financiële crisis met een grote schuldencrisis worden geconfronteerd. Tegen die achtergrond kan 2012 nog slechter worden dan 2011.

In 1929 was er de grote beurskrach, waarna in 1931 de Europese bankencrisis de economie helemaal in een depressie deed wegzinken. Er waren dus duidelijk twee goed onderscheiden speelhelften. Hetzelfde doet zich nu voor, waarbij we na de financiële crisis met een grote schuldencrisis worden geconfronteerd. Tegen die achtergrond kan 2012 nog slechter worden dan 2011.