Het netto verlies bedroeg over de verslagperiode €712 mln, tegenover een verlies €3,71 mrd in het vierde kwartaal van 2008. Bij het verlies is een eenmalige terugbetaling aan de Nederlandse staat van €930 mln aan ontvangen staatssteun begrepen. Volgens de Europese Commissie was die steun te royaal geweest.

De consensusverwachting bij de analisten lag op een verlies van €376 mln, zodat het uiteindelijke verlies groter is dan verwacht.

De bankdivisie maakte een winst van €132 mln bekend, vooral dankzij de inbreng van de divisie retailbankieren. Corporate en real estate bleven beiden verlieslatend. Er werden voor een bedrag van €686 mln aan provisies aangelegd. Twaalf maanden voordien bedroeg het verlies voor de bankdivisie €1,84 mrd.

In de verzekeringspoot was er tijdens het vierde kwartaal een verlies van €47 mln, tegenover een verlies van €2,5 mrd tijdens het laatste kwartaal van 2008.

Volgens topman Jan Hommen wordt 2010 een overgangsjaar voor ING, een jaar dat niet zonder uitdagingen gepaard zal gaan. ING moet namelijk werk maken van het opsplitsen van de bancaire en verzekeringsactiviteiten.

Die opsplitsing moet tegen 2012 afgerond worden. Hommen mikt op de creatie van sterke en onafhankelijke bedrijven die elk voor zich aan een eigen toekomst kunnen werken.

Het netto verlies bedroeg over de verslagperiode €712 mln, tegenover een verlies €3,71 mrd in het vierde kwartaal van 2008. Bij het verlies is een eenmalige terugbetaling aan de Nederlandse staat van €930 mln aan ontvangen staatssteun begrepen. Volgens de Europese Commissie was die steun te royaal geweest. De consensusverwachting bij de analisten lag op een verlies van €376 mln, zodat het uiteindelijke verlies groter is dan verwacht. De bankdivisie maakte een winst van €132 mln bekend, vooral dankzij de inbreng van de divisie retailbankieren. Corporate en real estate bleven beiden verlieslatend. Er werden voor een bedrag van €686 mln aan provisies aangelegd. Twaalf maanden voordien bedroeg het verlies voor de bankdivisie €1,84 mrd. In de verzekeringspoot was er tijdens het vierde kwartaal een verlies van €47 mln, tegenover een verlies van €2,5 mrd tijdens het laatste kwartaal van 2008. Volgens topman Jan Hommen wordt 2010 een overgangsjaar voor ING, een jaar dat niet zonder uitdagingen gepaard zal gaan. ING moet namelijk werk maken van het opsplitsen van de bancaire en verzekeringsactiviteiten. Die opsplitsing moet tegen 2012 afgerond worden. Hommen mikt op de creatie van sterke en onafhankelijke bedrijven die elk voor zich aan een eigen toekomst kunnen werken.