De reactie van de zinkindustrie op de crisis is bemoedigend gebleken, in vergelijking met eerdere economische neergangen. Naar verwachting hebben de zinkmijnen en -smelters productieverminderingen doorgevoerd van ongeveer 1,7 miljoen ton elk, gelijk met ongeveer 15% van de geraamde vraag voor 2009.

Een dergelijke snelle en significante reactie vanwege de toeleveranciers op de economische omstandigheden zou de zinkprijzen op korte tot middellange termijn moeten ondersteunen en zou moeten zorgen voor een verbetering op middellange tot lange termijn.

Hoewel de productiekosten voordeel zullen halen uit de lagere energieprijzen en de verminderde looninflatie vormt de inzakking in de vraag naar zwavelzuur een operationeel risico indien de zuurproductie van Nyrstar niet verkocht raakt.

De reactie van de zinkindustrie op de crisis is bemoedigend gebleken, in vergelijking met eerdere economische neergangen. Naar verwachting hebben de zinkmijnen en -smelters productieverminderingen doorgevoerd van ongeveer 1,7 miljoen ton elk, gelijk met ongeveer 15% van de geraamde vraag voor 2009. Een dergelijke snelle en significante reactie vanwege de toeleveranciers op de economische omstandigheden zou de zinkprijzen op korte tot middellange termijn moeten ondersteunen en zou moeten zorgen voor een verbetering op middellange tot lange termijn. Hoewel de productiekosten voordeel zullen halen uit de lagere energieprijzen en de verminderde looninflatie vormt de inzakking in de vraag naar zwavelzuur een operationeel risico indien de zuurproductie van Nyrstar niet verkocht raakt.