- Omzet: EUR 744 miljoen (2007: EUR 713 miljoen);
- EBITA exclusief herstructureringskosten: EUR 38,4 miljoen (2007: EUR 60,1 miljoen);
- Netto groepsresultaat exclusief herstructureringskosten en impairments: EUR 14,0 miljoen (2007: EUR 36,0 miljoen);
- Herstructureringskosten: EUR 32,1 miljoen (2007: 4,0 miljoen), waarvan EUR 6,4 miljoen (2007: nihil) bijzondere waardevermindering materiële vaste activa;
- Bijzondere waardevermindering goodwill en geacquireerde immateriële vaste activa
EUR 22,6 miljoen (2007: nihil)
- Netto groepsresultaat: EUR -33,2 miljoen (2007: EUR 33,0 miljoen);
- Succesvol jaar voor Exotic Fabrics;
- Herstructureringsmaatregelen leidend tot een jaarlijkse kostenbesparing van EUR 45 miljoen
vanaf 2010;
- Aangepaste financieringsovereenkomst tot maart 2010;
- Geen dividenduitkering.

De recessie die in 2008 de wereld trof, had voor Gamma Holding ingrijpende gevolgen, ook voor wat betreft de financiering van de onderneming.

De teruglopende vraag van industriële klanten en consumenten raakte de onderneming met name in het laatste kwartaal. In de eerste negen maanden van 2008 had de groep bovendien te maken met valutaschommelingen.

Beide ontwikkelingen op de wereldmarkt zorgden er voor dat 2008 voor Gamma Holding een moeilijk jaar was dat - na aftrek van herstructureringskosten en bijzondere waardevermindering van goodwill en geacquireerde immateriële vaste activa - met verlies moest worden afgesloten. Gamma Holding zal als gevolg daarvan over het verslagjaar geen dividend uitkeren.

- Omzet: EUR 744 miljoen (2007: EUR 713 miljoen); - EBITA exclusief herstructureringskosten: EUR 38,4 miljoen (2007: EUR 60,1 miljoen); - Netto groepsresultaat exclusief herstructureringskosten en impairments: EUR 14,0 miljoen (2007: EUR 36,0 miljoen); - Herstructureringskosten: EUR 32,1 miljoen (2007: 4,0 miljoen), waarvan EUR 6,4 miljoen (2007: nihil) bijzondere waardevermindering materiële vaste activa; - Bijzondere waardevermindering goodwill en geacquireerde immateriële vaste activa EUR 22,6 miljoen (2007: nihil) - Netto groepsresultaat: EUR -33,2 miljoen (2007: EUR 33,0 miljoen); - Succesvol jaar voor Exotic Fabrics; - Herstructureringsmaatregelen leidend tot een jaarlijkse kostenbesparing van EUR 45 miljoen vanaf 2010; - Aangepaste financieringsovereenkomst tot maart 2010; - Geen dividenduitkering.De recessie die in 2008 de wereld trof, had voor Gamma Holding ingrijpende gevolgen, ook voor wat betreft de financiering van de onderneming. De teruglopende vraag van industriële klanten en consumenten raakte de onderneming met name in het laatste kwartaal. In de eerste negen maanden van 2008 had de groep bovendien te maken met valutaschommelingen. Beide ontwikkelingen op de wereldmarkt zorgden er voor dat 2008 voor Gamma Holding een moeilijk jaar was dat - na aftrek van herstructureringskosten en bijzondere waardevermindering van goodwill en geacquireerde immateriële vaste activa - met verlies moest worden afgesloten. Gamma Holding zal als gevolg daarvan over het verslagjaar geen dividend uitkeren.