• Het jaar 2009 vormt het begin van een periode waarin het publiek, met de overheid als proxy, heeft besloten dat de particuliere markt, het laissez-faire en het vrijemarktkapitalisme tot het verleden behoort, en dat een 'publiek-private samenwerking' het model wordt voor de komende jaren. President Obama's opmerkingen bij de aankondiging van Chryslers faillissement markeerden het begin van een oorlog tegen de publiek ervaren financiële terreur.

• Beleggers moeten inzien dat deze trend duidt op een toenemende onzekerheid van de kasstromen uit financiële activa. Niet alleen zal herverdeling en herregulering leiden tot een tragere economische groei, maar de financiële stromen die eruit voortvloeien zullen worden beknot en worden verdeeld onder de diverse belanghebbenden. Dat zal tot gevolg hebben dat de contante waarde van die stromen een toenemende risicopremie moet weerspiegelen, en een daling van de jaarlijkse inkomsten.

• Vertraging van de groei kan bijdragen aan het algemene welzijn als het de desastreuze gevolgen helpt voorkomen van de dubbele werkloosheidscijfers, toenemende executieverkopen en de angst voor financiële onzekerheid.

Maar het kanonschot van Obama zal financiële gevolgen hebben. Laat u niet misleiden door de euforische waarnemingen van tekenen van herstel en opklimmende markten.

Stabiel en veilig inkomsten genereren is nog steeds aan de orde van de dag. Investeren langs de lijnen van de overheid is nog altijd de voorgeschreven strategie, maar het moet wel gebeuren op een hoog niveau in de balans.

Het nemen van risico zal waarschijnlijk niet worden beloond tot de wereldeconomie stabiliseert en de regels van Obama duidelijk zijn omschreven.

• Het jaar 2009 vormt het begin van een periode waarin het publiek, met de overheid als proxy, heeft besloten dat de particuliere markt, het laissez-faire en het vrijemarktkapitalisme tot het verleden behoort, en dat een 'publiek-private samenwerking' het model wordt voor de komende jaren. President Obama's opmerkingen bij de aankondiging van Chryslers faillissement markeerden het begin van een oorlog tegen de publiek ervaren financiële terreur.• Beleggers moeten inzien dat deze trend duidt op een toenemende onzekerheid van de kasstromen uit financiële activa. Niet alleen zal herverdeling en herregulering leiden tot een tragere economische groei, maar de financiële stromen die eruit voortvloeien zullen worden beknot en worden verdeeld onder de diverse belanghebbenden. Dat zal tot gevolg hebben dat de contante waarde van die stromen een toenemende risicopremie moet weerspiegelen, en een daling van de jaarlijkse inkomsten.• Vertraging van de groei kan bijdragen aan het algemene welzijn als het de desastreuze gevolgen helpt voorkomen van de dubbele werkloosheidscijfers, toenemende executieverkopen en de angst voor financiële onzekerheid. Maar het kanonschot van Obama zal financiële gevolgen hebben. Laat u niet misleiden door de euforische waarnemingen van tekenen van herstel en opklimmende markten. Stabiel en veilig inkomsten genereren is nog steeds aan de orde van de dag. Investeren langs de lijnen van de overheid is nog altijd de voorgeschreven strategie, maar het moet wel gebeuren op een hoog niveau in de balans. Het nemen van risico zal waarschijnlijk niet worden beloond tot de wereldeconomie stabiliseert en de regels van Obama duidelijk zijn omschreven.