De centrale van Rodenhuize (Gent) werd oorspronkelijk gebouwd als kolencentrale, maar in 2005 en 2008 werden reeds een aantal aanpassingen doorgevoerd in één van de eenheden die de productie van elektriciteit mogelijk maakten op basis van steenkool en biomassa.

Het project Max Green betreft een laatste stap in de ombouw van de eenheid die in 2010 van start zal gaan: steenkool zal dan voor 100% vervangen worden door biomassa, houtpellets afkomstig van producenten die aan duurzaam bosbeheer doen.

De eenheid Rodenhuize 4 zal een capaciteit hebben van 180 MW, hetgeen een wereldpremière betekent op het vlak van vermogen. Deze ombouw gaat gepaard met een investering van 125 miljoen euro en zal jaarlijks voldoende groene stroom leveren voor 320 000 gezinnen.

Hiervoor richtten Electrabel en Ackermans & van Haaren een joint venture op met de naam Max Green NV, waarin Electrabel en Ackermans & van Haaren een belang van respectievelijk 73% en 27% controleren.

Het is de bedoeling dat Max Green in de toekomst ook andere projecten in hernieuwbare energie bestudeert.

Om de doelstellingen te bereiken die de Europese Unie heeft opgesteld in het kader van haar Klimaatplan (tegen 2020 dient 20% van de energie die we verbruiken afkomstig te zijn uit hernieuwbare energiebronnen), zal België alle hernieuwbare productiemiddelen, en meer bepaald biomassa, moeten inschakelen. Het Max Green project is een belangrijke eerste bijdrage in de realisatie van deze doelstelling.

Voor Electrabel, is dit project een eerste element in een ambitieus investeringsprogramma van 500 miljoen euro waar de Groep GDF SUEZ zich toe verbonden heeft in het kader van het globaal akkoord dat werd gesloten met de Belgische overheid naar aanleiding van de beslissing om de levensduur van de kerncentrales te verlengen.

Het kadert eveneens in het duurzaam ontwikkelingsplan "Samen voor minder CO2" dat Electrabel eind 2008 heeft voorgesteld.

Hierbij ging zij als energieproducent het engagement aan om haar hernieuwbaar productiepark uit te breiden, zodat zij tegen 2015 1 miljoen Belgische gezinnen van groene stroom kan voorzien.

Voor Ackermans & van Haaren betekent deze investering een versterking van haar vijfde segment "Energie en grondstoffen".

De centrale van Rodenhuize (Gent) werd oorspronkelijk gebouwd als kolencentrale, maar in 2005 en 2008 werden reeds een aantal aanpassingen doorgevoerd in één van de eenheden die de productie van elektriciteit mogelijk maakten op basis van steenkool en biomassa. Het project Max Green betreft een laatste stap in de ombouw van de eenheid die in 2010 van start zal gaan: steenkool zal dan voor 100% vervangen worden door biomassa, houtpellets afkomstig van producenten die aan duurzaam bosbeheer doen. De eenheid Rodenhuize 4 zal een capaciteit hebben van 180 MW, hetgeen een wereldpremière betekent op het vlak van vermogen. Deze ombouw gaat gepaard met een investering van 125 miljoen euro en zal jaarlijks voldoende groene stroom leveren voor 320 000 gezinnen. Hiervoor richtten Electrabel en Ackermans & van Haaren een joint venture op met de naam Max Green NV, waarin Electrabel en Ackermans & van Haaren een belang van respectievelijk 73% en 27% controleren. Het is de bedoeling dat Max Green in de toekomst ook andere projecten in hernieuwbare energie bestudeert. Om de doelstellingen te bereiken die de Europese Unie heeft opgesteld in het kader van haar Klimaatplan (tegen 2020 dient 20% van de energie die we verbruiken afkomstig te zijn uit hernieuwbare energiebronnen), zal België alle hernieuwbare productiemiddelen, en meer bepaald biomassa, moeten inschakelen. Het Max Green project is een belangrijke eerste bijdrage in de realisatie van deze doelstelling. Voor Electrabel, is dit project een eerste element in een ambitieus investeringsprogramma van 500 miljoen euro waar de Groep GDF SUEZ zich toe verbonden heeft in het kader van het globaal akkoord dat werd gesloten met de Belgische overheid naar aanleiding van de beslissing om de levensduur van de kerncentrales te verlengen. Het kadert eveneens in het duurzaam ontwikkelingsplan "Samen voor minder CO2" dat Electrabel eind 2008 heeft voorgesteld. Hierbij ging zij als energieproducent het engagement aan om haar hernieuwbaar productiepark uit te breiden, zodat zij tegen 2015 1 miljoen Belgische gezinnen van groene stroom kan voorzien. Voor Ackermans & van Haaren betekent deze investering een versterking van haar vijfde segment "Energie en grondstoffen".