Dat tempo kan nog versnellen. 100.000 Ieren gaan in de komende twee jaar in het buitenland werk zoeken, zo berekende het Economic and Social Research Institute (ESRI).

Het huidige tempo ligt zelfs hoger dan in de jaren 80, toen in 1989 alleen al 44.000 Ieren het groene eiland de rug toekeerden. De huidige emigratiegolf heeft uiteraard alles te maken met de economische crisis.

Afgestudeerden vinden geen werk en gaan dat dus elders zoeken. Het betreft op de eerste plaats hooggediplomeerden, zodat het land met een heuse braindrain wordt geconfronteerd.

Dat tempo kan nog versnellen. 100.000 Ieren gaan in de komende twee jaar in het buitenland werk zoeken, zo berekende het Economic and Social Research Institute (ESRI). Het huidige tempo ligt zelfs hoger dan in de jaren 80, toen in 1989 alleen al 44.000 Ieren het groene eiland de rug toekeerden. De huidige emigratiegolf heeft uiteraard alles te maken met de economische crisis. Afgestudeerden vinden geen werk en gaan dat dus elders zoeken. Het betreft op de eerste plaats hooggediplomeerden, zodat het land met een heuse braindrain wordt geconfronteerd.