De reeds ingeleide procedure in kortgeding voor de Rechtbank van Koophandel van Brussel is door het arrest van het Hof van Beroep zonder voorwerp geworden en om die reden gestaakt.

Naar aanleiding van het uitstel van de stemming over het project met BNP Paribas zijn Fortis, BNP Paribas en de Belgische Staat overeengekomen het reeds meerdere malen gewijzigde Protocol van 10 oktober 2008 opnieuw aan te passen.

De nieuwe einddatum waartegen de goedkeuring door de aandeelhouders van Fortis SA/NV en Fortis N.V. van het project met BNP Paribas moet zijn verkregen is nu vastgesteld op 1 mei 2009 (in plaats van 18 april).

De uiterste datum waarop alle opschortende voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst moeten zijn vervuld of hieraan door BNP Paribas moet zijn verzaakt zal worden vastgelegd op een nader te bepalen dag tussen 1 en 15 mei 2009 (in plaats van 30 april).

De reeds ingeleide procedure in kortgeding voor de Rechtbank van Koophandel van Brussel is door het arrest van het Hof van Beroep zonder voorwerp geworden en om die reden gestaakt.Naar aanleiding van het uitstel van de stemming over het project met BNP Paribas zijn Fortis, BNP Paribas en de Belgische Staat overeengekomen het reeds meerdere malen gewijzigde Protocol van 10 oktober 2008 opnieuw aan te passen. De nieuwe einddatum waartegen de goedkeuring door de aandeelhouders van Fortis SA/NV en Fortis N.V. van het project met BNP Paribas moet zijn verkregen is nu vastgesteld op 1 mei 2009 (in plaats van 18 april). De uiterste datum waarop alle opschortende voorwaarden zoals vermeld in de overeenkomst moeten zijn vervuld of hieraan door BNP Paribas moet zijn verzaakt zal worden vastgelegd op een nader te bepalen dag tussen 1 en 15 mei 2009 (in plaats van 30 april).