Bij een gesplitste aankoop kopen de ouders het vruchtgebruik van een stuk vastgoed, bijvoorbeeld een appartement aan zee, en de kinderen de blote eigendom. Op het moment dat de ouders overlijden, dooft het vruchtgebruik uit en wast het aan bij de blote eigendom van de kinderen. Die worden dan de volle eigenaar van het appartement zonder dat ze één euro erfbelasting betalen.
...