Als u als natuurlijke persoon een of meer effectenrekeningen heeft met een totale waarde van 500.000 euro of meer, moet u op die effecten een belasting van 0,15 procent betalen. Om na te gaan of u aan de drempel van 500.000 euro komt, moet u al uw effectenrekeningen samen bekijken. Die grens geldt per persoon. Om manipulatie tegen te gaan wordt de gemiddelde waarde van uw effectenrekeningen berekend op 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september.
...