Kosten eigen aan de werkgever zijn terugbetalingen die een werknemer ontvangt voor uitgaven die de werkgever normaal zelf had moeten betalen. Die kosten worden vastgelegd op basis van voorgelegde bewijsstukken, ofwel forfaitair bepaald door de fiscus. In dat laatste geval zijn ze voor iedereen gelijk.
...