Budgettaire neutraliteit is het credo van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). De noodzakelijke tariefverlaging van de vennootschapsbelasting moet dus worden gecompenseerd. Het is maar eerlijk dat die compenserende maatregelen in de vennootschapsbelasting worden gevonden. Zo blijft de fiscale druk in het algemeen gelijk en dragen de vennootschappen op een evenwaardige manier bij. Maar zo ziet Van Overtveldt het blijkbaar niet.
...