Steeds meer studenten verdienen tijdens hun studie een centje bij door te werken als zelfstandige. Volgens cijfers van de ondernemersorganisatie Unizo waren er vorig jaar 103.000 zelfstandige studenten, of bijna 17 procent meer dan vijf jaar geleden. Als een student een inkomen uit arbeid heeft, is het belangrijk dat hij weet hoeveel sociale bijdragen hij daarop moet betalen en hoeveel hij mag verdienen om fiscaal ten laste van zijn ouders te blijven. Als de ouders werknemer zijn, wordt de belastingvermindering voor kinderen ten laste verrekend in de bedrijfsvoorheffing. Voor één kind ten laste wordt hun bedrijfsvoorheffing verminderd met 34 euro per maand, voor twee kinderen met 93 euro en voor drie met 248 euro.
...