Voor de minister-president van het Brussels Gewest, Rudi Vervoort, en voor de minister van Financiën en Begroting, Guy Vanhengel, is het duidelijk. "De hervorming maakt de fiscaliteit in het Brussels Gewest voordeliger bij het verwerven van eigendom, en rechtvaardiger omdat we allerlei specifieke kortingen afschaffen waarvan vooral goedgeïnformeerde mensen genoten. Belangrijk is de verschuiving van de belasting op arbeid naar de belasting op vastgoed." De ministers beklemtonen dat de belasting bud...

Voor de minister-president van het Brussels Gewest, Rudi Vervoort, en voor de minister van Financiën en Begroting, Guy Vanhengel, is het duidelijk. "De hervorming maakt de fiscaliteit in het Brussels Gewest voordeliger bij het verwerven van eigendom, en rechtvaardiger omdat we allerlei specifieke kortingen afschaffen waarvan vooral goedgeïnformeerde mensen genoten. Belangrijk is de verschuiving van de belasting op arbeid naar de belasting op vastgoed." De ministers beklemtonen dat de belasting budgettair neutraal is.Inwoners van het Brussels gewest kunnen van volgende belastingverminderingen genieten:- De forfaitaire gewestbelasting van 89 euro is afgeschaft vanaf 2016.- De onroerende verhoging wordt verhoogd, maar dit wordt gedeeltelijk ongedaan gemaakt voor de Brusselse eigenaars, die een premie van 120 euro ontvangen.- Wie een woning koopt, betaalt geen registratierechten op de eerste schijf van 175.000 euro, op voorwaarde dat de totale aankoopprijs lager is dan 500.000 euro. Concreet betekent dit een korting van 21.875 euro (12,5% registratierechten op 175.000 euro) op de registratierechten. Boven 175.000 euro moet het gewone registratierecht van 12,5 procent worden betaald.- De inkomstenbelasting daalt met 1 procent in 2016 en met 1,5 procent in 2017. Deze daling wordt doorgevoerd via de fiscale afrekening - het aanslagbiljet - die men ontvangt in 2017 en 2018.- De prijs van het eerste schoolabonnement van de MIVB wordt verlaagd van 120 naar 50 euro.De woonbonus in het Brussels gewest wordt afgeschaft voor contracten gesloten vanaf 1 januari 2017. Leent men voor de aankoop of de (ver)bouw(ing) van een woning, dan komen de betaalde intresten en kapitaalaflossingen niet meer in aanmerking voor een belastingvoordeel. Dit wordt voor een deel gecompenseerd door de bovenvermelde korting op de registratierechten. Maar omdat de woonbonus geldt zolang de lening loopt (bijvoorbeeld twintig jaar), is het duidelijk dat een eenmalige besparing van 21.875 euro op de registratierechten minder gunstig is. Toch is de Brusselse regering ervan overtuigd dat door de verlaging van de registratierechten meer Brusselaars eigenaar zullen worden van een woning. Als reden voor de afschaffing van de woonbonus, verwijst de Brusselse regering naar het feit dat de woonbonus op termijn onbetaalbaar werd en naar een aantal neveneffecten, zoals de stijging van de vastgoedprijzen en de discriminatie tussen alleenstaanden en koppels omdat deze laatsten van een dubbele vermindering kunnen genieten.