Onderhoudsuitkeringen voor je kinderen kun je voor 80 procent fiscaal in mindering brengen. De kinderen aan wie je die uitkeringen betaalt, worden daarop in principe voor 80 procent belast. Maar zolang ze geen andere inkomsten hebben, betalen ze in de praktijk geen belasting, omdat de uitkeringen meestal in de belastingvrije som vallen.

Om het onderhoudsgeld te kunnen aftrekken, moet je het regelmatig - bijvoorbeeld maandelijks - betalen aan kinderen die bij je ex-partner wonen als gevolg van een verplichting die is vastgelegd in het burgerlijk of gerechtelijk wetboek. In de eerste plaats gaat het om de gewone alimentatie, waarvan het bedrag is opgenomen in de akte die de echtscheiding bij onderlinge toestemming vastlegt. Is de echtscheiding uitgesproken bij vonnis of arrest, dan staat het bedrag in het vonnis vermeld.

Daarnaast zijn er de zogenoemde kosten van omgangsrecht - denk bijvoorbeeld aan extra uitgaven om uw kinderen te verwennen tijdens het weekend, zoals een bezoek van een bioscoop, pretpark of festival. Het Hof van Cassatie stelde in een arrest van 4 februari 2016 dat die niet aftrekbaar zijn.

Volgens het hoogste rechtscollege zijn die kosten 'gewone kosten die elke ouder maakt wanneer zijn of haar kind bij hem of haar verblijft' en zijn ze geen aftrekbare privékosten.

De fiscus laat wel toe dat buitengewone kosten aftrekbaar zijn. Het gaat om uitzonderlijke en noodzakelijke kosten zoals de aankoop van een auto om uw kind naar de hoge school te brengen, als dat moeilijk gaat via het openbaar vervoer.

Onderhoudsuitkeringen voor je kinderen kun je voor 80 procent fiscaal in mindering brengen. De kinderen aan wie je die uitkeringen betaalt, worden daarop in principe voor 80 procent belast. Maar zolang ze geen andere inkomsten hebben, betalen ze in de praktijk geen belasting, omdat de uitkeringen meestal in de belastingvrije som vallen. Om het onderhoudsgeld te kunnen aftrekken, moet je het regelmatig - bijvoorbeeld maandelijks - betalen aan kinderen die bij je ex-partner wonen als gevolg van een verplichting die is vastgelegd in het burgerlijk of gerechtelijk wetboek. In de eerste plaats gaat het om de gewone alimentatie, waarvan het bedrag is opgenomen in de akte die de echtscheiding bij onderlinge toestemming vastlegt. Is de echtscheiding uitgesproken bij vonnis of arrest, dan staat het bedrag in het vonnis vermeld. Daarnaast zijn er de zogenoemde kosten van omgangsrecht - denk bijvoorbeeld aan extra uitgaven om uw kinderen te verwennen tijdens het weekend, zoals een bezoek van een bioscoop, pretpark of festival. Het Hof van Cassatie stelde in een arrest van 4 februari 2016 dat die niet aftrekbaar zijn. Volgens het hoogste rechtscollege zijn die kosten 'gewone kosten die elke ouder maakt wanneer zijn of haar kind bij hem of haar verblijft' en zijn ze geen aftrekbare privékosten.De fiscus laat wel toe dat buitengewone kosten aftrekbaar zijn. Het gaat om uitzonderlijke en noodzakelijke kosten zoals de aankoop van een auto om uw kind naar de hoge school te brengen, als dat moeilijk gaat via het openbaar vervoer.