Sinds het uitlekken van de Panama Papers legt de regering het vuur aan de schenen van de belastingontduikers. Tijdens de begrotingscontrole hebben de regeringsbegeleiders al een akkoord bereikt over acht maatregelen die fraude en juridische constructies in belastingparadijzen moeten aanpakken. Daar zijn gisteren twee nieuwe maatregelen bijgekomen.

Nieuwe maatregelen

1. Verplicht melden geldstromen

Allereerst zijn banken, verzekeraars en andere financiële instellingen voortaan verplicht de geldstromen naar belastingparadijzen te melden aan de antiwitwascel (CFI). "Dat voorstel is er gekomen nadat de onthullingen uit de Panama Papers vragen deden rijzen over de betrokkenheid van financiële instellingen", laat Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, weten op zijn site.

2. Meer diensten toegang tot CAP

"Met deze nieuwe maatregelen wordt de strijd tegen fiscale fraude en belastingontwijking verder aangescherpt"

Voorts krijgt een hele resem diensten toegang tot het Centraal Aanspreekpunt (CAP), het register met bankrekeningnummers bij de Nationale Bank. Zo kunnen het Openbaar Ministerie, de onderzoeksrechters, het Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV) en de politiediensten die opsporingsonderzoeken voeren het register vanaf nu raadplegen.

Hetzelfde geldt voor magistraten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, curatoren en bepaalde diensten van de fiscale administratie die in fraudedossiers via een gemotiveerd verzoek en met respect voor de privacywetgeving toegang kunnen krijgen.

"Met deze nieuwe maatregelen wordt de strijd tegen fiscale fraude en belastingontwijking verder aangescherpt. De instrumenten voor onderzoek worden uitgebreid en van de financiële instellingen verwachten we medewerking en transparantie", zegt Van Overtveldt.

Maatregelen begrotingscontrole

3. Verdubbeling fiscale ambtenare

De twee nieuwe maatregelen komen boven op de acht maatregelen waarover de regering al een consensus hebben bereikt op 12 april. Zo zal de federale overheidsdienst Financiën het aantal fiscale ambtenaren dat ze ter beschikking stelt van Justitie verdubbelen van vijftien naar dertig.

4. Invoeren onderzoekstermijn

Een belangrijke maatregel is de invoering van een onderzoekstermijn van twee jaar wanneer de FOD Financiën informatie ontvangt uit het buitenland. Tijdens die termijn kan de belastingdienst extra vragen om inlichtingen stellen of een belastingcontrole uitvoeren. "Er kan nog belast worden als deze inlichtingen betrekking hebben op niet aangegeven inkomsten in de vijf of zeven jaar voor de inlichting", meldt Van Overtveldt op zijn site.

5. Tax Information Exchange Agreement met Panama

De regering zal ook een procedure opstarten om een Tax Information Exchange Agreement af te sluiten met Panama. "Die overeenkomst kan zorgen voor een betere uitwisseling van gegevens over fiscale constructies", aldus Van Overtveldt.

6. Fraudegeld niet laten ontsnappen

Voorts voert de regering een wetswijziging door om te vermijden dat geld in grote fraudeprocessen nog richting buitenland kan verdwijnen voor er een uitspraak ten gronde is.

7. Vereenvoudiging derdentoeslag

Een zevende maatregel is de vereenvoudiging van de derdentoeslag. De deurwaarder legt in zo'n geval geen beslag op de eigendom van de schuldenaar, maar op hetgeen hij nog van derden tegoed heeft. Voor het akkoord gebeurde dat via een deurwaardersexploot. Maar omdat dat te omslachtig is, heeft de regering beslist dat voortaan mogelijk te maken via een aangetekende zending en via de elektronische weg.

8. Toegang tot de cloud

Tijdens de begrotingsgesprekken heeft de regering ook beslist dat de inspectiediensten toegang krijgen tot de cloud. "Tot op heden hebben de inspectiediensten enkel toegang tot gegevens die zich fysiek in België bevinden. Dat geldt ook voor digitale gegevens. De BBI kan er enkel aan als ze zich op een server bevinden die in België staat", aldus Van Overtveldt.

9. hogere boetes

Daarnaast verhoogt de regering de boetes voor belastingplichtigen die fiscale constructies geviseerd door de kaaimantaks niet aangeven. Zij moet voortaan 6250 euro betalen in plaats van 1250 euro per niet gemelde constructie. "Dat gaat enkel over de administratieve boete. Er is uiteraard ook nog de belastingverhoging die volgt uit de aangifte zelf", verduidelijkt de minister van Financiën.

10. Task Force

Een laatste uitvloeisel van de begrotingscontrole is de oprichting van een Task Force. Die zal bestaan uit experts uit Financiën en Justitie met als doel de belastingconstructies te monitoren en verdere beleidsopties aan te reiken.

Sinds het uitlekken van de Panama Papers legt de regering het vuur aan de schenen van de belastingontduikers. Tijdens de begrotingscontrole hebben de regeringsbegeleiders al een akkoord bereikt over acht maatregelen die fraude en juridische constructies in belastingparadijzen moeten aanpakken. Daar zijn gisteren twee nieuwe maatregelen bijgekomen. Allereerst zijn banken, verzekeraars en andere financiële instellingen voortaan verplicht de geldstromen naar belastingparadijzen te melden aan de antiwitwascel (CFI). "Dat voorstel is er gekomen nadat de onthullingen uit de Panama Papers vragen deden rijzen over de betrokkenheid van financiële instellingen", laat Johan Van Overtveldt, minister van Financiën, weten op zijn site. Voorts krijgt een hele resem diensten toegang tot het Centraal Aanspreekpunt (CAP), het register met bankrekeningnummers bij de Nationale Bank. Zo kunnen het Openbaar Ministerie, de onderzoeksrechters, het Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV) en de politiediensten die opsporingsonderzoeken voeren het register vanaf nu raadplegen. Hetzelfde geldt voor magistraten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, curatoren en bepaalde diensten van de fiscale administratie die in fraudedossiers via een gemotiveerd verzoek en met respect voor de privacywetgeving toegang kunnen krijgen. "Met deze nieuwe maatregelen wordt de strijd tegen fiscale fraude en belastingontwijking verder aangescherpt. De instrumenten voor onderzoek worden uitgebreid en van de financiële instellingen verwachten we medewerking en transparantie", zegt Van Overtveldt.De twee nieuwe maatregelen komen boven op de acht maatregelen waarover de regering al een consensus hebben bereikt op 12 april. Zo zal de federale overheidsdienst Financiën het aantal fiscale ambtenaren dat ze ter beschikking stelt van Justitie verdubbelen van vijftien naar dertig. Een belangrijke maatregel is de invoering van een onderzoekstermijn van twee jaar wanneer de FOD Financiën informatie ontvangt uit het buitenland. Tijdens die termijn kan de belastingdienst extra vragen om inlichtingen stellen of een belastingcontrole uitvoeren. "Er kan nog belast worden als deze inlichtingen betrekking hebben op niet aangegeven inkomsten in de vijf of zeven jaar voor de inlichting", meldt Van Overtveldt op zijn site. De regering zal ook een procedure opstarten om een Tax Information Exchange Agreement af te sluiten met Panama. "Die overeenkomst kan zorgen voor een betere uitwisseling van gegevens over fiscale constructies", aldus Van Overtveldt. Voorts voert de regering een wetswijziging door om te vermijden dat geld in grote fraudeprocessen nog richting buitenland kan verdwijnen voor er een uitspraak ten gronde is. Een zevende maatregel is de vereenvoudiging van de derdentoeslag. De deurwaarder legt in zo'n geval geen beslag op de eigendom van de schuldenaar, maar op hetgeen hij nog van derden tegoed heeft. Voor het akkoord gebeurde dat via een deurwaardersexploot. Maar omdat dat te omslachtig is, heeft de regering beslist dat voortaan mogelijk te maken via een aangetekende zending en via de elektronische weg. Tijdens de begrotingsgesprekken heeft de regering ook beslist dat de inspectiediensten toegang krijgen tot de cloud. "Tot op heden hebben de inspectiediensten enkel toegang tot gegevens die zich fysiek in België bevinden. Dat geldt ook voor digitale gegevens. De BBI kan er enkel aan als ze zich op een server bevinden die in België staat", aldus Van Overtveldt. Daarnaast verhoogt de regering de boetes voor belastingplichtigen die fiscale constructies geviseerd door de kaaimantaks niet aangeven. Zij moet voortaan 6250 euro betalen in plaats van 1250 euro per niet gemelde constructie. "Dat gaat enkel over de administratieve boete. Er is uiteraard ook nog de belastingverhoging die volgt uit de aangifte zelf", verduidelijkt de minister van Financiën. Een laatste uitvloeisel van de begrotingscontrole is de oprichting van een Task Force. Die zal bestaan uit experts uit Financiën en Justitie met als doel de belastingconstructies te monitoren en verdere beleidsopties aan te reiken.