Specialisten pleiten al langer voor een regionalisering van de belastingaangifte, die zeer complex is geworden. In Brussel is de woonbonus volledig afgeschaft. Vlaanderen heeft zijn geïntegreerde woonbonus en Wallonië zijn Chèque Habitat. Sinds de zesde staatshervorming lopen de fiscale voordelen voor woonleningen steeds meer uit mekaar en barst het aantal codes uit zijn voegen.
...