Er is nu al een hele week heisa over het pensioen van zelfstandigen. Er wordt ook gevraagd of het normaal is dat je pensioenrechten opbouwt als je werkloos bent. En dan klinkt het: "Ja, maar we hebben al veel gedaan om het pensioen van de zelfstandigen te verbeteren." En: "Ja, maar we gaan die zogenoemde gelijkgestelde periodes zoals werkloosheid nu echt wel aanpakken en daardoor zullen werklozen in de toekomst minder pensioen opbouwen."
...