Het principe

Een belangrijk voorwaarde voor wie de onderhoudsuitkeringen van een studerende zoon of dochter fiscaal wil aftrekken, is dat de zoon of dochter geen deel meer mag uitmaken van het gezin. Wat betekent dat concreet?
...