De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting op onroerend goed. Het gaat om een gewestelijke belasting. In Vlaanderen int de Vlaamse Belastingdienst deze sinds juli 1999. In Brussel wordt de belasting sinds begin vorig jaar geïnd door de dienst Brussel Fiscaliteit. In Wallonië is de heffing en inning van deze belasting nog steeds in handen van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Normaal gezien had de Waalse administratie volgend jaar de belasting moeten overnemen. Daarvoor wordt software ontwikkeld, via een openbare aanbesteding. De bedrijven die ervoor in aanmerking komen, hebben echter allemaal laten weten dat ze die onmogelijk tegen 2020 klaar zouden krijgen. Daarom is nu beslist om de overname met een jaar uit te stellen.

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting op onroerend goed. Het gaat om een gewestelijke belasting. In Vlaanderen int de Vlaamse Belastingdienst deze sinds juli 1999. In Brussel wordt de belasting sinds begin vorig jaar geïnd door de dienst Brussel Fiscaliteit. In Wallonië is de heffing en inning van deze belasting nog steeds in handen van de Federale Overheidsdienst Financiën.Normaal gezien had de Waalse administratie volgend jaar de belasting moeten overnemen. Daarvoor wordt software ontwikkeld, via een openbare aanbesteding. De bedrijven die ervoor in aanmerking komen, hebben echter allemaal laten weten dat ze die onmogelijk tegen 2020 klaar zouden krijgen. Daarom is nu beslist om de overname met een jaar uit te stellen.